Hoppa till innehåll

Vätskekontroll i peritonealdialys

Läkare håller i filter

Ett praktiskt sätt att mäta och korrigera vätskestatus

  • Snabb bedömning av vätskestatus och möjlighet att följa trenden
  • Göra ändringar i behandlingen i ett tidigt skede
  • Effektivt och enkelt verktyg att mäta vätskestatus

Huvudfunktioner

Vätskekontroll – tre steg för bättre vätskekontroll

steg för bättre vätskekontroll
BCM-Body Composition Monitor
BCM-Body Composition Monitor

Bedöm status och trend

Rutinmässigt bedöma vätskestatus

BCM-Body Composition Monitor är ett tillförlitligt hjälpmedel vid bedömningen av dina patienters vätskestatus.

Genom att ge dig en mer exakt bild av patientens övervätskning/undervätskning, hjälper denna moderna teknik dig att hantera patienternas vätskestatus bättre.

Följa patientens vätskestatus och trend

BCM-Body Composition Monitor kan användas effektivt för att kontinuerligt övervaka ändringar i vätskestatus och trenden över tiden. Trendanalys kan ge dig och din personal viktig feedback och vägledning för att fatta beslut angående behandlingen1.

Kunskap som leder till förbättrad vätskekontroll2

Förbättring av vätskestatus
Grupp 1: Patienter och omvårdnadsansvariga sjuksköterskor informerades om vätskestatus Diagrammen är anpassningar av ursprunglig publikation
Förbättring av vätskestatus
Grupp 2: Patienter och omvårdnadsansvariga sjuksköterskor informerades inte om vätskestatus

Utvärdera vätskeintag

Vid utvärderingen av orsakerna till obalans av patientens vätskestatus är det absolut nödvändigt att först undersöka bakomliggande orsaker. Varje förbättring i intag av vätska underlättar korrigering av vätskebalansen.

P3 Volume Control rekommenderar ett tillvägagångssätt som är enkelt för din personal och ännu enklare för dina patienter.

Förbättra följsamhet av vätskeintag

En randomiserad kontrollerad studie med BCM-Body Composition Monitor visade avgörande resultat. Inom tre månader efter uppföljning med BCM hade patienter med kunskap om deras vätskestatus, uppnått betydligt bättre vätskekontroll. Som ett led i detta minskade antalet tillfällen av övervätskning helt enkelt genom att patientens medvetenhet ökat2.

Optimera resultaten

Adapted PD främjar både ultrafiltration och clearance

Högre ultrafiltration3

Högre ultrafiltration
APD–C: Konventionell APD
APD-A: Adapted APD Diagrammen är anpassningar av ursprunglig publikation  

Bättre avlägsnande av natrium3

Bättre avlägsnande av natrium
APD–C: Konventionell APD
APD-A: Adapted APD

Adapted APD

Genom att kombinera sekvenser av korta dialystider och mindre fyllvolymer med långa dialystider och stora fyllvolymer främjar Adapted PD ultrafiltration och clearance, utan extra tid och kostnad, samtidigt som glukosabsorptionen minskar3.

Bibehålla RRF och ultrafiltrationsvolym för att maximera reultaten
RRF är viktig för vätskeborttagandet. Forskning bekräftar att RRF kan bevaras längre hos patienter som använder UltraLåg GDP PD-vätskor jämfört med konventionella PD-vätskor4,5.

PD-vätskor med UltraLåg GDP kan också bidra till att minska de skadliga effekterna på peritonealmembranet genom kronisk exponering och bevara membranets funktion längre6,7,8.

Bibehålla RRF är viktigt för urinproduktionen och regleringen av vätskestatus och därför kan användningen av vätskor med UltraLåg GDP vara en viktigt del av patientens behandling.

Studier

EuroBCM-studie upprätthålla euvolemi i PD

Resultat från EuroBCM-studie1

Av 639 patienter från 28 centra i 6 länder var:

  • 40 % normalt hydrerade
  • 7% undervätskade
  • 53% övervätskade

Viktiga faktorer att beakta vid vätskestatus:

  • Ultrafiltration kan vara vilseledande när patienternas vätskestatus utvärderas
  • Vätskestatus är främst ett resultat av balansen mellan intag och utsöndring över tiden. För att förbättra en patients vätskestatus bör båda dessa tas i beaktan för att kunna bedöma trenden
  • Blodtryck kan vara en missvisande parameter vid utvärdering av vätskestatus och kan föranleda falska behandlingsbeslut

Vätskestatus är främst ett resultat av balansen mellan intag och utsöndring över tiden

Vätskestatus i balans
Relaterat innehåll
Siluett av genomskinlig blå man

Skydda din patient.

Bild av Adapted APD

Få ut mer med samma inmatning.

1 Van Biesen W, Williams JD, Covic AC, Fan S, Claes K, et al. (2011) Fluid Status in Peritoneal Dialysis Patients: The European Body Composition Monitoring (EuroBCM) Study Cohort. PLoS ONE 6(2): e17148. doi:10.1371/journal.pone.0017148

2 Luo Y, Lu X, Woods F, Wang T. Volume Control in Peritoneal Dialysis Patients Guided by Bioimpedance Spectroscopy Assessment. Blood Purification 2011;31:296-302.

3  Fischbach M, Issad B, Dubois V, and Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8.

4 Kim S, Oh J, Kim S, Chung W, Ahn C, Kim SG, Oh KH. Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study. Nephrol Dial Transplant 2009;24(9):2899-90.

5 Haag-Weber M, Krämer R, Haake R, Islam MS, Prischl F, Haug U, Nabut JL, Deppisch R. Low-GDP fluid (Gambrosol trio) attenuates decline of residual renal function in PD patients: a prospective randomized study. On behalf of the DIUREST Study Group. Nephrology Dialysis Transplantation 2010;25(7):2288-96.

6 Williams JD, Topley N, Craig KJ, Mackenzie RK, Pischetsrieder M, Lage C,Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.

7 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert CE, Ahlmén J, Larsson R, Ingman B, Simonsen O, van Hamersvelt HW, Johansson AC, Hylander B, Mayr M, Nilsson PH, Andersson PO, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.

8 Rippe B, Simonsen O, Heimbürger O, Christensson A, Haraldsson B, et al. Long-term clinical effects of a peritoneal dialysis fluid with less glucose degradation products. Kidney International 2001;59(1):348-57.