Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

UltraLåg GDP

Bild på UltraLåg GDP

Välj rätt vätska

  • PD-vätskor med lägsta halter av GDP – endast från Fresenius Medical Care1
  • Lägre sjukhuskostnader2
  • Behandling med UltraLåga GDP betalar sig från dag ett
  • För CAPD- och APD-behandlingar

Fördelar

Minimerar GDP-relaterade komplikationer

PD-vätskor med lägsta halter av GDP – endast från Fresenius Medical Care1

GDP-koncentrationer i PD-vätskor
GDP-koncentrationer i PD-vätskor

Lägre sjukhuskostnader2

Behandling med UltraLåg GDP betalar sig från dag ett

För CAPD- och APD-behandlingar

Forskning

balANZ-studien

BalANZ-studien: tydliga fördelar för dina patienter10,6,5

Resultat från BalANZ-studien

BalANZ: huvudpublikation

”Effects of Biocompatible versus Standard Fluid on Peritoneal Dialysis Outcomes”10

Viktigaste resultat från denna publikation:
Patienter med balance uppvisade:
Fördröjd debut av anuri 7% mot 20% anuriska patienter (p = 0,009)
Minskad förekomst av peritonit 30% mot 49% av patienterna (p = 0,01)
Läs artikeln
Resultat från BalANZ-studien

balANZ: membran

”The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial”6

Viktigaste resultat från denna publikation
Patienter med balance uppvisade:
Stabilare transport av D/P-kreatinin genom peritonealmembran(p < 0,001)
Läs artikeln
Resultat från BalANZ-studien3

balANZ: infektion

”The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balANZ trial”5

Huvudresultat som diskuteras i denna publikation
Patienter med balance uppvisade:
Kortare genomsnittliga sjukhusvistelser p.g.a. peritonit  6 mot 11 dagar (p = 0,05)
Mildare grad av peritonit 37% mot 10% episoder (p = 0,001)
Minskad förekomst av peritonit 30% mot 49% patienterna (p = 0,01)
Läs artikeln
Resultat från BalANZ-studien4

GDP-analys

“A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid”1

Huvudresultat som diskuteras i denna publikation

GDP-koncentrationer i balance och bicaVera® är betydligt lägre än i andra biokompatibla PD-vätskor.1
balance och bicaVera® innehåller endast mindre mängder av de bioreaktiva GDP:erna 3,4-Dideoxyglucosone-3-en (3,4-DGE) och 3-Deoxyglucosone (3-DG).1
Läs artikeln

Produkter

PD-vätskor med lägsta halter av GDP – endast från Fresenius Medical Care1

PD-vätskor
balance – UltraLåg GDP-vätska

För CAPD- och APD-behandlingar

balance

bicaVera®

Förskrivningsinformation

Hämta förskrivningsinformation för balance

PDF, 55.7 KB

Hämta förskrivningsinformation för bicaVera®

PDF, 16.8 KB

Hämta förskrivningsinformation för balance

PDF, 55.7 KB

Hämta förskrivningsinformation för bicaVera®

PDF, 16.8 KB

Hämta förskrivningsinformation för balance

PDF, 55.7 KB

Hämta förskrivningsinformation för bicaVera®

PDF, 16.8 KB

Relaterat innehåll

1Himmele R, Jensen L, Fenn D, Ho C, Sawin D, Diaz–Buxo J. A new neutral-pH low-GDP peritoneal dialysis fluid. Peritoneal Dialysis International 2012;32(4):444-52.
2 Johnson D, EuroPD 2013.
3 Schwenger V. GDP and AGE receptors: mechanisms of peritoneal damage. Contributions to Nephrology 2006;150:77-83.
4 Cho Y, Johnson D, Badve S, Craig J, Strippoli G, Wiggins K. The impact of neutral-pH peritoneal dialysates with reduced glucose degradation products on clinical outcomes in peritoneal dialysis patients. Kidney International 2013 May 22. [Epub ahead of print]
5 Johnson D, Brown F, Clarke M, Boudville N, Elias T, Foo M, Jones B, Kulkarni H, Langham R, Ranganathan D, Schollum J, Suranyi M, Tan S, Voss D; balANZ Trial Investigators. The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balanz trial. Peritoneal Dialysis International 2012;32(5):497-506.
6 Johnson D, Brown F, Clarke M, Boudville N, Elias T, Foo M, Jones B, Kulkarni H, Langham R, Ranganathan D, Schollum J, Suranyi M, Tan S, Voss D; balANZ Trial Investigators. The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial. Nephrology Dialysis Transplantation 2012;27(12):4445-53.
7 Williams J, Topley N, Craig K, Mackenzie R, Pischetsrieder M, Lage C, Passlick-Deetjen J; Euro Balance Trial Group. The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane. Kidney International 2004;66(1):408-18.
8 Weiss L, Stegmayr B, Malmsten G, Tejde M, Hadimeri H, Siegert C, Ahlmén J, Larsson R, Ingmann B, Simonsen O, van Hamersvelt H, Johansson A, Hylander B, Mayr M, Nilsson P, Andersson P, De los Rios T. Biocompatibility and tolerability of a purely bicarbonate-buffered peritoneal dialysis solution. Peritoneal Dialysis International 2009;29(6):630-633.
9 Montenegro J, Saracho R, Gallardo I, Martínez I, Munoz R and Quintanilla N. Use of pure bicarbonate-buffered peritoneal dialysis fluid reduces the incidence of CAPD peritonitis. Nephrology Dialysis Transplantation 2007;22(6):1703-1708.
10 Johnson D, Brown F, Clarke M, Boudville N, Elias T, Foo M, Jones B, Kulkarni H, Langham R, Ranganathan D, Schollum J, Suranyi M, Tan S, Voss D; balANZ Trial Investigators. Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis outcomes. Journal of the American Society of Nephrology 2012;23(6):1097-107.
11Blake P. Balance about balANZ. Peritoneal Dialysis International 2012;32(5):493-6.