Hoppa till innehåll

Vilka är fördelarna med ultralåga halter av GDP och PD-lösningar med neutralt pH?

  • PD-lösningar med ultralåga halter av GDP (Glukos Degradation Products) och deras tillhörande biokompatibla fördelar2,3
  • Kortare peritonitrelaterad sjukhusvistelse och minskad peritonitfrekvens4
  • Bättre patientöverlevnad4
  • Mångsidiga produkt- och behandlingssystem5

Utmaningen inom peritonealdialys är att förbättra PD-teknik och patientöverlevnad.1 Tack vare sina fördelaktiga egenskaper har PD-lösningar med neutralt pH och låga halter av GDP potentialen att bidra till denna målsättning.

Fördelar

Minimera komplikationer relaterade till GDP

Det är välkänt att GDP spelar en viktig roll vid bioinkompatibiliteten hos PD-lösningar. De uppvisar direkt toxicitet och främjar bildningen av Advanced Glycation End Products (AGEs). Både GDP och AGE har negativa lokala och systemiska effekter genom att: 6,7,8,9,10,11

  • Påverka cellers livsduglighet och funktion8
  • Framkalla inflammation, fibros och kärlnybildning10,11

Varför är det så viktigt att begränsa exponering av GDP?

GDP uppvisar lokala och systemiska negativa effekter. Det är därför det också är viktigt att begränsa exponering av GDP vid behandlingsstart.1

Lösningar med ultralåga halter av GDP hjälper redan initialt till att reducera viktiga kliniska problem såsom förändringar i peritonealmembran, försämrad peritoneal ultrafiltration och restnjurfunktion samt infektion. 4,14,15

Studier

balANZ-studien: tydliga fördelar för dina patienter

Prövarens resultat av balANZ-studien betraktades som ”De viktigaste publikationerna inom peritonealdialys (PD) 2012” 12

Resultaten från balANZ-studien finns publicerade i olika artiklar i framstående tidskrifter för nefrologi, där varje artikel fokuserar på olika aspekter 2,4,15

 

Bevarande av peritonealmembranet

Bevarande av peritonealmembranets funktion är central för effektiv behandling av PD-patienter.

  • Det minskar risken för skada på peritonealmembranet15,17
  • Dessutom har PD-lösningar med neutralt pH och låga halter av glukosnedbrytningsprodukter visat på en minskning av infektionsfrekvenser. 2,4
     

 

Kortare peritonitrelaterad sjukhusvistelse

PD-lösningar med neutralt pH och låga halter av GDP ökar tiden fram till patientens första peritonit.2 Svårighetsgraden av peritoniten var lägre hos patienter med PD-lösningar innehållande låga halter av GDP och neutralt pH än hos patienter som använde konventionella PD-lösningar.4

70% av patienterna var peritonitfria i två år.2 Dessutom hade patienter med PD-lösningar innehållande låga halter av GDP och neutralt pH signifikant kortare peritonitrelaterade sjukhusvistelser.4

 

RRF - längre tid till anuri

Biokompatibla peritonealdialyslösningar kan fördröja uppkomsten av anuri jämfört med konventionella PD-lösningar.2

Bevarande av restnjurfunktion (RRF) bidrar till överlevnad och livskvalitet för PD-patienter.16 RRF eliminerar medelstora molekyler, ökar hemoglobin och förbättrar syra-basbalansen, näringsstatus och vätskebalans.16

 

Produkter

PD-lösningar med lägsta halter av GDP - endast från Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care levererar biokompatibla PD-lösningar innehållande den lägsta halten av GDP12,13 och erbjuder ett brett utbud av produkter för kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) och automatiserad peritonealdialys (APD). Det inkluderar påssystem, maskiner för APD, olika dialyslösningar med ultralåga halter av GDP, rena bikarbonatbuffrade alternativ, neutralt pH och olika styrkor av glukos och kalcium. Fresenius Medical Care erbjuder också ett omfattande utbud av behandlingssystem anpassade till pediatriska PD-patienters specifika behov.

Förskrivningsinformation

bicaVera
balance
Relaterat innehåll
sleep•safe harmony

Individuellt-precis som dina patienter

Uppfinningen och utvecklingen av peritonealdialys

Förstå dialys publikationer

1 Lee H.Y. et al., Superior patient survival for continuous ambulatory peritoneal dialysis patients treated with a peritoneal dialysis fluid with neutral pH and low glucose degradation concentration (balance), Perit Dial Int (2005); 25(3): 248-255.
2 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, Effects of biocompatible versus standard fluid on peritoneal dialysis outcomes, J Am Soc Nephrol (2012); 23(6): 1097-107.
3 Cho Y. et al., Biocompatible dialysis fluids for peritoneal dialysis, Cochrane Database Syst Rev (2014); Mar 27: (3).
4 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effects of biocompatible compared with standard peritoneal dialysis solutions on peritonitis microbiology, treatment, and outcomes: the balanz trial, Perit Dial Int (2012); 32(5): 497-506.
5 Summary of Product Characteristics balance.
6 Niwa H. et al., Accelerated formation of N epsilon- (carboxymethyl) lysine, an advanced glycation end product, by glyoxal and 3-deoxyglucosone in cultured rat sensory neurons, Biochem Biophys Res Commun (1998); 248: 93-7.
7 Schalkwijk C.G. et al., Induction of 1,2-dicarbonyl compounds, intermediates in the formation of advanced glycation end-products, during heat-sterilization of glucose-based peritoneal dialysis fluids, Perit Dial Int (1999); 19: 325-333.
8 Witowski J. et al., Prolonged exposure to glucose degradation products impairs viability and function of human peritoneal mesothelial cells, J Am Soc Nephrol (2001); 12(11): 2434-41.
9 Lamb E.J. et al., In vitro formation of advanced glycation end products in peritoneal dialysis fluid, Kidney Int (1995); 47: 1768-1774.
10 Schwenger V. et al., Damage to the peritoneal membrane by glucose degradation products is mediated by the receptor for advanced glycation end-products, J Am Soc Nephrol (2006); 17(1): 199-207.
11 Honda K. et al., Accumulation of advanced glycation end products in the peritoneal vasculature of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients with low ultra-filtration, Nephrol Dial Transplant (1999); 14(6): 1541-9.
12 Blake PG, Balance about Balanz. Perit Dial Int (2012); 32: 493-496.
13 Frischmann M. et al., Development and validation of an HPLC method to quantify 3,4-dideoxyglucosone-3-ene in peritoneal dialysis fluids, Biomed Chromatogr (2009); 23: 843-851.
14 Kim S. et al., Benefits of biocompatible PD fluid for preservation of residual renal function in incident CAPD patients: a 1-year study, Nephrol Dial Transplant (2009); 24(9): 2899-908.
15 Johnson D. et al., balANZ Trial Investigators, The effect of low glucose degradation product, neutral pH versus standard peritoneal dialysis solutions on peritoneal membrane function: the balANZ trial, Nephrol Dial Transplant (2012); 27(12): 4445-53.
16 Wang A.Y.M. et al., The importance of residual renal function in dialysis patients, Kidney Int (2006); 69: 1726-1732.
17 Williams J.D. et al., Euro Balance Trial Group, The Euro-Balance Trial: the effect of a new biocompatible peritoneal dialysis fluid (balance) on the peritoneal membrane, Kidney Int (2004); 66(1): 408-18.
18 Henderson I.S. et al., Potentially Irritant Glucose Metabolites in Unused CAPD Fluid, in Frontiers in Peritoneal Dialysis, (1985), edited by Maher JF, Winchester JF, New York, Field, Rich, 261–264.
19 Szeto C.C. et al., Clinical biocompatibility of a neutral peritoneal dialysis solution with minimal glucose-degradation products – A 1-year randomized control trial, Nephrol Dial Transplant (2007); 22: 552-559.
20 Furkert J. et al., Effects of peritoneal dialysis solutions low in GDPs on peritonitis and exit-site infection rates, Perit Dial Int (2008); 28(6): 637-40.
21 Nakayama M. et al., Immunohistochemical detection of advanced glycosylation end-products in the peritoneum and its possible pathophysiological role in CAPD, Kidney Int (1997); 51(1): 182-6.
22 Müller-Krebs S. et al., Renal toxicity mediated by glucose degradation products in a rat model of advanced renal failure, Eur J Clin Invest (2008); 38(5): 296-305.
23 Müller-Krebs S. et al., Glucose degradation products result in cardiovascular toxicity in a rat model of renal failure, Perit Dial Int. (2010); 30(1): 35-40.
24 Zheng Z.H. et al., Heat sterilization of peritoneal dialysis solutions influences ingestive behavior in non-uremic rats, Kidney Int (2002); 62(4): 1447-53.