Hoppa till innehåll

Hemdialys

Rätt behandling vid rätt tidpunkt på rätt plats

Med vårt sortiment av lösningar för peritonealdialys och hemhemodialys är du säker på att få allt du behöver för att ge dina patienter bästa möjliga resultat samtidigt som du tillgodoser deras personliga preferenser.

Din partner för hemdialyslösningar

Patienter som får dialys befinner sig på en resa, och det finns goda skäl att i första hand fundera på hemdialys. Upplysta patienter är mer benägna att påbörja dialys som behandlingsmetod, och sjukvårdspersonalen ser hem-behandlingar som det bästa alternativet inom långsiktig dialysbehandling.1,2 I en gemensam beslutsprocess hittas den optimala behandlingsmetoden.3 Hem-behandlingar ger också en potential för sänkta kostnader.4

Fresenius Medical Care är din partner för hemodialys och erbjuder ett brett sortiment lösningar för både peritonealdialys (PD) och hemhemodialys (HHD), såväl som motsvarande kliniska och praktiska lösningar. Vi ger fullständig support i hela patientens resa – också när behandlingsformerna förändras.

Med vår höga standard kan du vara säker på att få allt du behöver för att optimera resultatet för dina patienter och samtidigt tillgodose deras individuella önskemål.

Patient under CAPD

CAPD: Individuella kliniska lösningar som skräddarsys för din patients behandling

Betyder de små detaljerna något?

Inom området kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD) har våra individuella kliniska lösningar utformats för att du ska kunna skräddarsy behandlingen för dina patienter.

Stay•safe-systemet– små detaljer som gör stor skillnad

Stay•safe-systemet har utformats speciellt för att bistå patienter med den dagliga egenstyrda CAPD-behandlingen på ett säkert och bekvämt sätt:5-9

 • Stay•safe DISC vägleder patienten genom de nödvändiga stegen i CAPD-behandlingen och förenklar hanteringsproceduren.
 • Det unika blåa stay•safe PIN-systemet stänger automatiskt kateterförlängningen innan frånkoppling vilket eliminerar riskmoment och minskar risken för kontaminering på grund av kontakt.


Mer information

Patient med barnbarn

APD: Personlig behandling som är anpassningsbar övertid

Skräddarsydd för dina patienter: sleep•safe harmony

Hur kan en maskin erbjuda behandlingsalternativ som är skräddarsydda efter din patients behov?

Med hjälp av automatiserad peritonealdialys (APD) kan vår sleep•safe harmony-lösning erbjuda avancerade funktioner som syftar till att förbättra patientvården. Den bidrar till att förbättra patientföljsamheten och minska utbildningstiden. Anpassade APD-behandlingar (aAPD) med sleep•safeharmony ger dig möjlighet att kombinera sekvenser av korta dialystider och små fyllvolymer med långa dialystider och stora fyllvolymer och varierande glukoskoncentrationer. Anpassad APD är ett nytt sätt att föreskriva PD som optimerar ultrafiltrering och clearance i en PD-session.10

sleep•safe harmony erbjuder:

 • Personlig behandling som justeras utifrån patientens behov
 • Anpassade APD-behandlingsalternativ som förbättrar ultrafiltrering och clearance10 
 • Patienvägledning med integrerade skärmanimeringar
 • Vägledd förskrivning på maskinen och via PatientOnLine-programvaran


Mer information

aAPD diagram

Anpassad automatisk peritonealdialys (aAPD) – få ut mer med samma inmatning

Strategin för anpassad automatisk PD (aAPD) skapades av Fischbach M. et al:10 genom kombinering av sekvenser av korta dialystider och små fyllvolymer med längre dialystider och stora fyllvolymer vilket främjar aAPD-ultrafiltrering (UF) och clearance i en och samma PD-session.

Jämfört med konventionell APD, och genom att inrikta sig på ultrafiltrering och clearance var för sig, ökar aAPD dialyseffektiviteten samtidigt som glukosabsorptionen minskar.

Mer information

Patient under HHD i hemmet

HHD: Vår omfattade hemodialys-upplevelse – tillgänglig i hemmet

Skulle du inte helst påbörja din HHD med beprövad teknik?

För ett stort antal patienter med njursjukdom i slutstadiet utgör hemhemodialys (HHD) ett praktiskt alternativ till behandling på en inrättning. För dessa patienter finns Fresenius Medical Care omfattade hemodialys-upplevelse också tillgänglig i hemmet. Med 5008S CorDiax och Fresenius Medical Cares hemhemodialysportfölj kan patienter själva genomföra avancerad behandling i hemmet:

 • Dialys- och vattenteknik från en global produkt- och tjänsteleverantör
 • Säkerhetsfunktioner som ger dig och dina patienter trygghet vid dag- eller nattdialys
 • Smidigt och tillgänglig teknisk support för dig och dina patienter
   

Kring dialysmaskinen 5008S CorDiax har Fresenius Medical Care utvecklat en omfattande portfölj av optimerade tillbehörsprodukter som möjligör partnerassisterad eller egenstyrd behandling. I Fresenius Medical Cares hemhemodialyserbjudande är alltid patienten i fokus.

Mer information

Läkare i labbrock

Volymkontroll – ett praktiskt sätt att mäta och korrigera vätskestatus

Volymkontrollen har utformats för att förbättra livskvaliteten och behandlingsresultatet hos dina patienter när du hjälper dem att uppnå en bättre vätskestatus. I en kombination av banbrytande teknisk utrustning med praktiska behandlingsframsteg erbjuder nu Volymkontrollen nya sätt att hantera vanliga vätskehanteringsutmaningar.

VVolymkontrollen syftar till att uppnå förebyggande och snabba korrigeringar i händelse av vätskeobalans, att upprätta bättre dietefterlevnad, att upprätthålla RRF, att uppnå och behålla euvolemi och att förebygga kärlkomplikationer.

Mer information

Hemlösningar av Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care är din partner inom hemdialys och för relaterade kliniska och praktiska lösningar som ger dig stöd, från konfigureringen av ett hemprogram med PD och HHD och under hela din patients resa, från initiering och utbildning till förändrade behandlingsformer. Våra hemlösningar omfattar nödvändig kundsupport, såsom:

 • Konfigurering av hemdialysprogram
 • Utbildningsstöd
 • Installation i patientens hem
 • Hemleveranstjänster
 • Kliniska stödverktyg

1. Manns BJ, et al. The impact of education on chronic kidney disease patients‘ plans to initiate dialysis with self-care dialysis: a randomized trial. Kidney International 2005;68(4):1777-83.

2. Lebedo I & Ronco C. The best dialysis therapy? Result from an international survey among nephrology professionals. Nephrology Dialysis Transplantation 2008;6:403-8.

3. Nobahar M & Tamadon MR. Barriers to and facilitators of care for hemodialysis patients; a qualitative study. Journal of Renal Injury Prevention 2016;5(1):39-44.

4.Pike E, et al. Report from Kunnskapssenteret 2013. Norwegian Knowledge Centre for the Health Services 20136;19.

5. Dunst R, et al. Peritonitis rates using different CAPD systems. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.2):S65.

6. Van Biesen W, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for PD: Results of the multicenter trial. Peritoneal Dialysis International 1999;19(Suppl.1):S43.

7. Lambert MC, Lage C, Kirchgessner J. stay•safe®, a new PVC-free system in long-term CAPD treatment. EDTNA/ERCA Journal 1999;25(3):30-4.

8. Issad B, et al. stay•safe®, a new PVC-free system for CAPD: Results of a multicenter survey. Peritoneal Dialysis International 2001;21(Suppl.1):S34.

9. Basile C., et al. The incidence of peritonitis declines after implementation of the stay•safe® system (sss). Blood Purification 2001;19:79.

10. Fischbach M, et al. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011;31(4):450-8.