Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Hemhemodialys

Avancerade behandlingar och tjänster för patienter i hemmet – hemhemodialys

Avancerade behandlingar och tjänster för patienter i hemmet

 • Sofistikerade säkerhetsfunktioner
 • HighVolumeHDF förbättrar patientens resultat1
 • Ergonomisk design för enkel användning

Dialys på högsta kvalitetsnivå

För ett stort antal patienter med njursjukdom i slutstadiet uppstår hemhemodialys (HHD) som ett praktiskt alternativ till behandling i ett center.

Forskning har också visat att patienterna själva upplever betydande fördelar med dialys hemma. Mer flexibilitet för att välja tidpunkt på dagen för dialys ger dem större frihet i sitt liv. Som ett result känner de sig ofta bättre, både känslomässigt och fysiskt, efter bytet till hemdialys.1

Patienter kan dialyseras oftare, med positiva resultat som inkluderar bättre kontroll av blodtrycket, minskad medicinering och möjligheten att ha en mer njutbar kost och leva ett mer normalt liv.1

Centrerat kring dialysmaskinen 5008S CorDiax har Fresenius Medical Care utvecklat en omfattande portfölj av optimerade komplementära produkter som gör assisterad behandling eller egenbehandling med hemodialys tillförlitlig och enkel.

5008S CorDiax

Den kompletta hemhemodialyslösningen smartbag®

En överblick

Sofistikerade säkerhetsfunktioner

 • Speciellt användargränssnitt och förenklad patientskärm för enkel åtkomst till viktiga behandlingsfunktioner
 • Förbättrad övervakning av vensidan med Venous Access Monitoring (VAM), en dynamisk och mycket känslig övervakning av ventrycket
 • Sensorlappen för engångsbruk på VenAcc-fuktdetektorn möjliggör omedelbar detektering av små mängder vätska
Sofistikerade säkerhetsfunktioner
5008S CorDiax med valfri VenAcc stoppar blodpumpen omedelbart om vätska detekteras, t.ex. orsakad av en lossnad nål

HighVolumeHDF förbättrar behandlingsresultaten4

 • Mindre sjukhusvistelser och ökad patientöverlevnad4
 • Förbättrad kardiovaskulär stabilitet och minskad risk för hypotensiva episoder jämfört med HD-behandling4
HighVolumeHDF förbättrar behandlingsresultaten
Resultat från den katalanska högvolyms-HDF-studien, graf anpassad från Maduell F. et al., (2013).4

Ergonomisk design för enkel användning

 • ONLINE priming för enkel beredning av den extrakorporeala kretsen: ingen natriumklorid behövs för priming, återgivning och bolus
 • Vridbar skärm för god sikt, som kan dimmas för ostörd nattdialys
 • Fjärrkontroll med trådlös kommunikation och larmknapp, för enkel hantering av de viktigaste behandlingsparametrarna
Ergonomisk design för enkel användning
Förenklad skärm för kontroll av viktiga behandlingsparametrar och en fjärrkontroll

Relaterat innehåll

1 Tennankore KK. et al. Intensive home hemodialysis: benefits and barriers. Nature Reviews Nephrology 2012; 8: 515–522
2 Internal data: Comparative Lifecycle Assessment of FME acid concentrates. Ecoinvent 2.2 (2013). Based on the comparisonn of smartbag® to an equivalent standard canister of the Fresenius Medical Care product portfolio for individual treatment supply
3
Maduell F. et al. Poster 390-MO, EDTA 2013
4 Maduell F. et al. High-efficiency postdilution online hemodiafiltration reduces all-cause mortality in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology 2013; 24(3): 487–97