Hoppa till innehåll

Hemhemodialys

Avancerade behandlingar och tjänster för patienter i hemmet – hemhemodialys

Avancerade behandlingar och tjänster för patienter i hemmet

 • Sofistikerade säkerhetsfunktioner
 • HighVolumeHDF förbättrar patientens resultat1
 • Ergonomisk design för enkel användning

Dialys på högsta kvalitetsnivå

För ett stort antal patienter med njursjukdom i slutstadiet uppstår hemhemodialys (HHD) som ett praktiskt alternativ till behandling i ett center.

Forskning har också visat att patienterna själva upplever betydande fördelar med dialys hemma. Mer flexibilitet för att välja tidpunkt på dagen för dialys ger dem större frihet i sitt liv. Som ett result känner de sig ofta bättre, både känslomässigt och fysiskt, efter bytet till hemdialys.1

Patienter kan dialyseras oftare, med positiva resultat som inkluderar bättre kontroll av blodtrycket, minskad medicinering och möjligheten att ha en mer njutbar kost och leva ett mer normalt liv.1

Centrerat kring dialysmaskinen 5008S CorDiax har Fresenius Medical Care utvecklat en omfattande portfölj av optimerade komplementära produkter som gör assisterad behandling eller egenbehandling med hemodialys tillförlitlig och enkel.

Den kompletta hemhemodialyslösningen smartbag®

Med Fresenius Medical Cares hemhemodialysportfölj är patienten i fokus.

AquaC UNO H vattenbehandlingssystem

AquaC UNO H vattenbehandlingssystem
• Speciellt utformat för hemdialys
• Låg bullernivå
• Minimalt underhåll krävs
• Likvärdig kvalitet och säkerhetsnormer för alla behandlingsformer hemma såsom i kliniken
• Helautomatisk värmedesinfektion av hela vätskesystemet* med 5008S CorDiax

* I enlighet med ISO 23500

Terapi Data Management System

Terapi Data Management System
• Sofistikerad och pålitlig datahantering
• Individualiserad behandlingsordination via PatientCard eller LAN-nätverk
• Online LAN-anslutning tillåter läkare att förskriva och kontrollera behandlingen

 

FX CorDiax hög-flux dialysatorer

FX CorDiax hög-flux dialysatorer
• Förbättrad clearance av uremiska toxiner samtidigt som förlusten av vital albumin minimeras3
• Lättvikts dialysator som skapar låga kostnader för avfallshantering
• Finns som hög-flux dialysator och hemodiafilter

Blodslangar

Blodslangar
• Enkel och intuitiv uppsättning
• Använder mjukgörare med hög hemokompatibilitet och mild cytotoxisk reaktion
• DEHP-fri

smartbag®

smartbag®
• Flytande syrakoncentrat
• Helt hopfällbar påse för minimal avfallsvolym
• Miljövänliga2 PVC-fria påsar
• Minimala förvaringskrav

bibag

bibag
• Bikarbonatpulver
• Minskad bärvikt
• Ergonomisk och enkel hantering med en hand
• Helt hopfällbar påse för mindre avfall
• Miljövänliga PVC-fria påsar

Blodtryckskuffar

Blodtryckskuffar
• Helautomatisk och icke-invasiv övervakning av blodtrycket
• Bekväm hantering via fjärrkontroll

Kompletta tjänster för patienter i hemmet

Kompletta tjänster för patienter i hemmet
• Hemleveranssystem och installationstjänster
• Utbildning för personal och patienter
• Tekniskt underhåll och support

En överblick

Sofistikerade säkerhetsfunktioner
5008S CorDiax med valfri VenAcc stoppar blodpumpen omedelbart om vätska detekteras, t.ex. orsakad av en lossnad nål

Sofistikerade säkerhetsfunktioner

 • Speciellt användargränssnitt och förenklad patientskärm för enkel åtkomst till viktiga behandlingsfunktioner
 • Förbättrad övervakning av vensidan med Venous Access Monitoring (VAM), en dynamisk och mycket känslig övervakning av ventrycket
 • Sensorlappen för engångsbruk på VenAcc-fuktdetektorn möjliggör omedelbar detektering av små mängder vätska
HighVolumeHDF förbättrar behandlingsresultaten
Resultat från den katalanska högvolyms-HDF-studien, graf anpassad från Maduell F. et al., (2013).4

HighVolumeHDF förbättrar behandlingsresultaten4

 • Mindre sjukhusvistelser och ökad patientöverlevnad4
 • Förbättrad kardiovaskulär stabilitet och minskad risk för hypotensiva episoder jämfört med HD-behandling4
Ergonomisk design för enkel användning
Förenklad skärm för kontroll av viktiga behandlingsparametrar och en fjärrkontroll

Ergonomisk design för enkel användning

 • ONLINE priming för enkel beredning av den extrakorporeala kretsen: ingen natriumklorid behövs för priming, återgivning och bolus
 • Vridbar skärm för god sikt, som kan dimmas för ostörd nattdialys
 • Fjärrkontroll med trådlös kommunikation och larmknapp, för enkel hantering av de viktigaste behandlingsparametrarna
Relaterat innehåll
HighVolumeHDF - Fresenius Medical Care

HighVolumeHDF är Fresenius Medical Care.

1 Tennankore KK. et al. Intensive home hemodialysis: benefits and barriers. Nature Reviews Nephrology 2012; 8: 515–522

2 Internal data: Comparative Lifecycle Assessment of FME acid concentrates. Ecoinvent 2.2 (2013). Based on the comparisonn of smartbag® to an equivalent standard canister of the Fresenius Medical Care product portfolio for individual treatment supply

3 Maduell F. et al. Poster 390-MO, EDTA 2013

4 Maduell F. et al. High-efficiency postdilution online hemodiafiltration reduces all-cause mortality in hemodialysis patients. Journal of the American Society of Nephrology 2013; 24(3): 487–97