Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

sleep•safe harmony

sleep•safe harmony

Skräddarsydd efter dina patienters behov

 • individuellt-precis som dina patienter
 • ordination genom vägledning på skärmen
 • enkelt handhavande att individualisera behandlingen

Eftersom alla patienter är olika

Viktiga parametrar för en framgångsrik PD:

 • Ålder
 • Vikt
 • D/P-kreatinin
 • Renal restfunktion (RFF)
 • Ultrafiltration (UF)
 • Kt/V urea

Adapted APD (aAPD)-behandling – olika patienter, olika inställningar

Sammanfattning av resultaten av studien av Fischbach et al.1,2:

sleep•safe harmony möjliggör:

 • Individualisering för personlig behandling
 • Ordinationsguide på maskinen eller via Patient OnLine

Patient A - Elisabeth

Patient B - Jack

Viktiga funktioner i apd-maskinen sleep•safe harmony

Relaterat innehåll

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Perit Dial Int 2011; 31(4):450-8
2 Fischbach M et al, Abstract poster presentation at ASN 2010 in Denver, US