Adapted APD

Bild av Adapted APD

Få ut mer av behandlingen

  • Enkelt att ordinera
  • Använder befintliga resurser effektivt
  • Kan förlänga tiden med PD-behandling

Uppnå adekvata nivåer

Utmaningar för PD – uppnå adekvata nivåer

Forskningsresultat stödjer effektiviteten av aAPD

Med aAPD används samma glucoskoncentation och ingen extra vätska eller mer tid behövs.

Jämförelse efter 45 dagar

Betydligt högre clearance och lägre glukosabsorbtion med adapted APD

Relaterat innehåll

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8