Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Adapted APD (aAPD)

Bild av Adapted APD

Enligt Fischbach et al ger aAPD bättre resultat med samma tid och resurser1

  • aAPD är möjligt utan extra vätskor eller längre tid
  • Effektivt utnyttjande av befintliga behandlingsresurser: Bättre ultrafiltration och clearance med samma låga glukoskoncentration, vätskevolym och behandlingstid jämfört med konventionell APD (cAPD)

Bild 1: Modifierad grafik över en aAPD-ordination efter Fischbach M. et al., 2011, (sidan 3)1

Uppnå adekvata nivåer

Utmaningar för PD – uppnå adekvata nivåer

Fischbachs studie stöder effektiviteten med aAPD1

aAPD är möjligt utan extra vätskor eller längre tid, med samma glukoskoncentration

Jämförelse efter 45 dagar

Högre clearance med anpassad aAPD över absorberad glukos1

Bild 5: Modifierad grafik efter Fischbach. et al. 2011 (sidan 6) som visar förbättrad natriumborttagning och clearance för aAPD1

Relaterat innehåll

1 Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8