Hoppa till innehåll

Adapted APD (aAPD)

Bild av Adapted APD

Enligt Fischbach et al ger aAPD bättre resultat med samma tid och resurser1

  • aAPD är möjligt utan extra vätskor eller längre tid
  • Effektivt utnyttjande av befintliga behandlingsresurser: Bättre ultrafiltration och clearance med samma låga glukoskoncentration, vätskevolym och behandlingstid jämfört med konventionell APD (cAPD)


Bild 1: Modifierad grafik över en aAPD-ordination efter Fischbach M. et al., 2011, (sidan 3)1

Uppnå adekvata nivåer

Metoden aAPD föreslogs av Fischbach M. et al.1 Genom att kombinera sekvenser av korta uppehållstider och små fyllningsvolymer med långa uppehållstider och stora fyllningsvolymer främjar AAPD ultrafiltration och clearance under en PD-session. Den blodrening och ultrafiltration som uppnåddes för varje gram glukos som absorberades var högre vid aAPD än vid cAPD1.

Utmaningar för PD – uppnå adekvata nivåer

Det är svårt att nå adekvathetsmålen i PD för både ultrafiltration och clearance. Fischbach et al. föreslår att kortare uppehållstider och mindre fyllningsvolymer främjar ultrafiltrationen, medan längre uppehållstider och stora fyllningsvolymer ökar clearance av lösta ämnen1. Den föreslagna strategin kan ha potential att förbättra båda målen i en och samma PD-session.

Fischbachs studie stöder effektiviteten med aAPD1

Fischbach M. et al.1 genomförde en prospektiv, randomiserad, cross-over multicenter studie. 19 patienter inkluderades i den slutliga analysen.

aAPD är möjligt utan extra vätskor eller längre tid, med samma glukoskoncentration

Bild 2: Modifierad cAPD-grafik efter Fischbach M. et al., 2011 (sidan 3)1
Bild 3: Modifierad aAPD-grafik efter Fischbach M. et al., 2011 (sidan 3)1  

Studieresultaten visar att jämfört med cAPD, som riktar in sig på ultrafiltration kontra clearance separat, kan man genom att variera uppehållstider och fyllningsvolymer förbättra dialysens adekvathet med en minskning av den metaboliska belastningen1.

Jämförelse efter 45 dagar

Bild 4: Bild skapad baserad på undersökningsdata från Fischbach, M. et al., 2011 (sidan 7) och jämför genomsnittlig daglig UF och natriumborttagning efter 45 dagar. Den visar bättre UF (+100 ml/session) och natriumborttagning (+14 mmol/session) för aAPD1

Högre clearance med anpassad aAPD över absorberad glukos1

Bild 5: Modifierad grafik efter Fischbach. et al. 2011 (sidan 6) som visar förbättrad natriumborttagning och clearance för aAPD1

Sammanfattning av resultaten från studien av Fischbach et al.1

Patientfördelar

  • Förbättrad UF
  • Bättre natriumborttagning
  • Lägre blodtryck
  • Främjar clearance: urea, kreatinin, fosfat
  • Minskad metabol belastning

 

Klinisk nytta

  • Effektivt utnyttjande av befintliga behandlingsresurser: bättre ultrafiltration och clearance med samma låga glukoskoncentration, vätskevolym och behandlingstid jämfört med cAPD
Relaterat innehåll
sleep•safe harmony

En god natts sömn för en bättre morgondag

Fischbach M, Issad B, Dubois V, Taamma R. The beneficial influence on the effectiveness of automated peritoneal dialysis of varying the dwell time (short/long) and fill volume (small/large): randomized controlled trial. Peritoneal Dialysis International 2011; 31(4):450-8