Förberedelse av kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT)

Uppsättning av kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT)

Olika alternativ av standardbehandling för akut njursvikt

  • Kontinuerlig venovenös hemodialys (CVVHD)
  • Kontinuerlig venovenös hemofiltration (CVVH)
  • Kontinuerlig venovenös hemodiafiltration (CVVHDF)

multiFiltrate Ci-Ca®  EMiC®2

När Ci-Ca® och EMiC®2 kombineras drar patienten nytta av ett etablerat Ci-Ca CVVHD-protokoll och ökad clearance av medelstora molekyler.

Läs mer på CRRT och plasmaferesfilter

Kontinuerlig venovenös hemodialys (CVVHD)

Kontinuerlig venovenös hemofiltration (CVVH)

Kontinuerlig venovenös hemodiafiltration (CVVHDF)

CRRT kontra iHD

Njurersättningsterapi (RRT) för behandling av akut njursvikt (AKI) utförs till största delen som extrakorporeal blodrening. Bland de extrakorporeala blodreningsmetoder används främst CRRT och intermittent hemodialys (iHD) för att behandla AKI. Intermittent hemodialys innebär tillämpning av RRT som den tillämpas för kroniska dialyspatienter med behandlingssessioner som t.ex.pågår 4 timmar.

SLEDD

Fördelarna med CRRT och IHD.

Relaterat innehåll

1 Bell M et al., Intensive Care Medicine (2007); 33: 773-780
2 Uchino et al, The International journal of Artificial Organs (2007); 30: 281-292
3 Lin YF et al, The American Journal of Surgery (2009); 198: 325-332
4 Schneider AG et al., Intensive Care Medicine (2013); 39: 987-997
5 Wald R et al., Critical Care Medicine (2014); 42: 868-876
6 Bellomo R & Schneider AG, Critical Care Medicine (2014); 42: 990-991