Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Lösningar för CRRT

Ci-Ca® Dialysate Plus lösningspåse

Lösningar för blodrening

 • Påsar i 5-litersformat
 • Redo att användas och bekväm hantering
 • CRRT-lösningar 100 % bikarbonat- eller laktatbuffrade

Huvudfunktioner

Bikarbonatbuffrade CRRT-lösningar

*Beroende av lokala produktgodkännanden

Fosfathaltiga CRRT-lösningar

Möjliga kliniska resultat av hypofosfatemi1:

 • Andningsuppehåll
 • Begränsad hjärtkapacitet
 • Lågt antal leukocyter
 • Rabdomyolys
 • Hemolys
 • Diabetisk ketoacidos
 • CNS-dysfunktion

Laktatlösningar

*Beroende av lokala produktgodkännanden

Ci-Ca® Dialysate

Ci-Ca® Dialysate K2 / K4

*Beroende av lokala produktgodkännanden

Ci-Ca® Dialysate Plus

 • Ci-Ca® Dialysate Plus – underlättar fosfathanteringen
 • Helt integrerad citratantikoagulation med multiFiltrate Ci-Ca®
 • Praktiskt taget avbrottsfri CRRT: Hög effektivitet och enkel hantering
 • Naturlig stabilisering av serumfosfatkoncentrationen

multiBic®

multiBic® – alltid rätt lösning

Sofistikerad och bekväm – multiBic® 5 liters påse har många fördelar

multiBic® i korthet

multiPlus

multiPlus

Förhindra förekomsten av hypofosfatemi

Fördelarna i korthet

 • Naturlig stabilisering av serumfosfatkoncentrationen
 • Förhindrar bildandet av hypofosfatemi och leder till normalisering av serumfosfatkoncentrationen
 • Fosfat och glukos säkerställer en adekvat försörjning av energirika komponenter för metaboliska processer
 • Tillförlitlighet och kostnadseffektivitet – separat fosfatsubstitution är ej nödvändig
 • Enkel hantering tack vare dubbelkammarpåsen på 5 liter

multiLac®

multiLac® – laktatbuffrade hemofiltrationslösningar med tydlig linje

Förskrivningsinformation

Förkortad förskrivningsinformation för multiBic®-lösning

PDF, 52.7 KB

Relaterat innehåll

1 Amanzadeh J. & Reilly RF Jr., Nature Clinical Practice Nephrology (2006); 2: 136 - 148
2 Lentz R. et al., Annals of Internal Medicine (1978); 89: 941 - 944
3 Gatchalian R. et al., American Journal of Kidney Diseases (2000); 36: 1262 - 1266
4 Zazzo J. et al., Intensive Care Med (1995); 21: 826 - 831
5 Shor R. et al., Annals of Clinical & Laboratory Science (2006); 36: 67 - 72
6 Schwartz A. et al., European Journal of Internal Medicine (2002); 13: 434 - 438