Välj land:

Varning

All läkemedels- och medicinteknisk information på denna webbplats riktar sig enbart till vårdpersonal inom EU.

Genom att klicka på knappen "Acceptera och godkänn" försäkrar du att du har tagit del av denna information och att du är sjukvårdspersonal inom EU.

Ci-Ca® multiIntenseCare

multiIntenseCare – stöd för ditt kliniska arbete

Stöd för ditt kliniska arbete

Ci-Ca® multiIntenseCare är ett omfattande koncept inriktat på att uppnå bättre resultat för dina patienter på intensivvårdsavdelningen. Vårt mål är att förbättra arbetet som läkare och sjukhuspersonal utför, för att rädda liv.

Ci-Ca® multiIntenseCare

multiFiltratePRO

Pelarna

Vår produktdesign följer ett holistiskt synsätt. CRRT-monitorer, hemofilter, slangsystem och vätskor är formgivna för samstämmiga kliniska tillämpningar.

Med tanke på den kliniska tillämpningen, tar Fresenius Medical Care ytterligare ett steg i servicen att erbjuda personal kompletterande behandlingsinformation.

Förutom att erbjuda utbildning av produkter och deras tillämpning, deltar Fresenius Medical Care även i en mängd olika evenemang för läkare och sjuksköterskor varje år. Många av dessa evenemang är certifierade av regionala läkarföreningar och vissa kan ge krediter för vidareutbildning för läkare (Continuing Medical Education, CME).

Intensivvårdsavdelningar arbetar dygnet runt och CRRT kan behövas när som helst. Med korrekt underhåll av enheterna och snabba reparationer vid behov kan multiFiltratePRO göras tillgänglig för dess ändamål: att ge CRRT när det krävs.

Relaterat innehåll