Hoppa till innehåll

Tjänster från Fresenius Medical Care

Sjuksköterska vårdar en sängliggande patient

Fresenius Medical Care är världens största leverantör av produkter och tjänster för personer som genomgår dialys.

Fresenius Medical Care tillhandahåller kompletta lösningar för personer med kronisk njursvikt – från forskning och utveckling till tillverkning av våra dialysprodukter, för att erbjuda kompletta behandlingsalternativ på våra egna kliniker och för kliniker som använder våra produkter. Fresenius Medical Care är det enda och unika företag som erbjuder omfattande lösningar till patienter överallt, varje dag. Våra kärnvärden kvalitet, engagemang och med kunden i fokus, leder oss mot den visionen.

Patientvård

Våra patienters välmående kommer först och vi finns för våra patienter. Vi är engagerade i att förbättra våra patienters livskvalitet. Alla patienter är unika för oss. Och på Fresenius Medical Care erbjuder vi behandlingsalternativ som kan anpassas till varje patient. Det är vitalt i vårt sätt att förhålla oss till tjänster. På Fresenius Medical Care är vi inriktade på att alltid tillhandahålla högsta vårdnadsstandard för bättre kliniska resultat.

Läs mer om tjänsterna från Fresenius Medical Care på följande webbplatser:

NephroCare

Fresenius Kidney Care (i Nordamerika)

Förbättrar patienternas liv i mer än 40 länder

Fresenius Medical Care tillhandahåller individuella behandlingsalternativ för mer än 270 000 patienter över hela världen.

Dialyscentra – Fresenius Medical Care

Hitta Fresenius Medical Care dialyscentra i ditt land.

Fresenius Medical Care tillhandahåller tjänster i dialyscentra i olika länder runt om i världen. I Europa, Mellanöstern, Afrika och Latinamerika går denna Fresenius Medical Care-tjänst under namnet NephroCare. I Nordamerika går denna tjänst under namnet Fresenius Kidney Care.

Hitta en klinik i ditt land
5008 CorDiax

Behandlingssystem och tjänster

Fresenius Medical Care strävar efter att förbättra befintliga behandlingar och skapa nya behandlingar genom fortsatt forskning och utveckling. Framför allt, förtjänar våra dialyspatienter den bästa livskvalitet som är medicinskt och tekniskt möjligt.

Fresenius Medical Care distribuerar ett komplett utbud av:

  • Hemodialysmaskiner
  • Peritonealdialyssystem
  • Vattenbehandlingssystem
  • Förbrukningsvaror för dialys
  • Stolar och andra relaterade produkter för medicinsk vård
Relaterat innehåll
Patient med hemodialysbehandling

Att göra rätt val.

Läs mer om vårt företag.