Välj land:

Patientresor

Att resa med dialys

Att resa med HD- Information till patient

Innan resan ska du kontrollera att du har packat

  • Telefonnummer och adress till den klinik du ska besöka. Telefonnummer till ditt hemsjukhus.
  • Intyg till tullen för att få ta in sprutor och kanyler samt vissa läkemedel och medicinlista. Intyget ska vara på engelska.
  • Kopior på aktuella provsvar och andra papper som ska lämnas på dialysavdelningen/alternativt som kan vara bra att lämna om du skulle behöva söka vård akut.
  • Vid resor inom EU ska du ha det europeiska sjukförsäkringskortet med dig. Detta får du hos försäkringskassan. Vid resor utanför EU ska du noga kontrollera vilket försäkringsskydd du behöver. Ibland behöver man komplettera även inom EU.
  • Försäkringsintyg.

Att resa med PD- Information till patient

Innan resan ska du kontrollera att du har packat

  • Telefonnummer och adress till närmaste PD-klinik på resemålet. Telefonnummer till ditt hemsjukhus.
  • Intyg till tullen för att få ta in sprutor och kanyler samt vissa läkemedel samt medicinlista. Intyget ska vara på engelska.
  • Kopior på aktuella provsvar och andra papper som kan vara bra om du skulle behöva söka vård akut.
  • Vid resor inom EU ska du ha det europeiska sjukförsäkringskortet med dig. Detta får du från försäkringskassan. Vid resor utanför EU ska du noga kontrollera vilket försäkringsskydd du behöver. Ibland behövs kompletteringar göras även inom EU.
  • Försäkringsintyg.

Relaterat innehåll