Hoppa till innehåll

Patientresor

Att resa med dialys

På Fresenius Medical Care arbetar vi för att man ska kunna resa även om man har dialysbehandling. Det kan gälla allt ifrån semesterresor med sol och bad till resor i arbetet eller för att hälsa på släkt och vänner. Varje år skickar vi PD-lösningar till orter i olika delar av världen så att de finns på plats när resenären kommer fram. Under åren har vi hjälpt till med många transporter, både inom och utanför Europa.

Den internationella reseservicen NephroCare Holidays, hjälper till att boka gästdialyser för HD-patienter.

För mer information om NephroCare Holidays, se här:

gå till hemsidan

Att resa med HD- Information till patient
 

För att resa med HD måste du i god tid ha bokat dina behandlingar på resmålet. Du måste också vara säker på att behandlingen genomförs med en god kvalitet.

NephroCare Holidays representerar Fresenius Medical Cares speciella internationella reseservice för dialyspatienter. Genom dem kan du enkelt få hjälp med att undersöka dialysmöjligheter och boka din behandling på kontrollerade kliniker i olika delar av världen. 
Följande tillvägagångssätt hjälper dig att planera ditt resande om du har hemodialys:

 • Kontakta din sköterska och hör efter om det är ok för dig att resa, och om ditt landsting betalar för dialysen utomlands.
 • Välj resmål, var gärna ute i god tid, gör eventuellt en preliminär bokning.
 • Kontrollera dialysmöjligheter på ditt resmål. Du kan be din sköterska om hjälp med detta eller leta med hjälp av NephroCare Holidays. Din sköterska tar kontakt med dialysavdelningen för att höra om de har möjlighet att erbjuda dig behandling på de datum som du önskar.
 • När detta är klart kan du göra en definitiv bokning av resan på resebyrå. Tänk på att kontrollera ditt avbeställningsskydd och vilken reseförsäkring du bör ta.
 • Tillsammans med din sköterska fyller ni i ett internationellt gästdialysformulär med den information som dialyskliniken behöver angående din dialys. Denna skickas sedan till kliniken och de hör av sig om det är ytterligare information som behövs.
 • Det är brukligt att man har med sig aktuella provsvar som man lämnar vid första dialysen. Din sköterska kontrollerar också med dialyskliniken hur betalningen skall gå till. Det vanligaste är att din avdelning skriver en betalningsförbindelse där de garanterar att i efterhand stå för kostnaden för din dialys. Det är viktigt att allt detta är klart så att inte du drabbas av problem under din semester.
 • För mer information kontakta din HD-sköterska eller: 
   

gå till hemsidan

Innan resan ska du kontrollera att du har packat

 • Telefonnummer och adress till den klinik du ska besöka. Telefonnummer till ditt hemsjukhus.
 • Intyg till tullen för att få ta in sprutor och kanyler samt vissa läkemedel och medicinlista. Intyget ska vara på engelska.
 • Kopior på aktuella provsvar och andra papper som ska lämnas på dialysavdelningen/alternativt som kan vara bra att lämna om du skulle behöva söka vård akut.
 • Vid resor inom EU ska du ha det europeiska sjukförsäkringskortet med dig. Detta får du hos försäkringskassan. Vid resor utanför EU ska du noga kontrollera vilket försäkringsskydd du behöver. Ibland behöver man komplettera även inom EU.
 • Försäkringsintyg.

Ta med förbandsmaterial om det skulle börja blöda från något stickhål.

Om du använder dialysplåster ska du ta med egna. På många gästdialyskliniker används de inte. De kan vara bra att använda om du vill bada efter dialysen.

Om du reser till ett varmt klimat kommer din vätskebalans att påverkas. Diskutera i förväg med din sköterska och be henne om råd för hur du ska sköta det. Om du är diabetiker kan ditt insulinbehov påverkas av såväl värmen som att man ofta både äter och rör sig annorlunda under semesterresor. 
Koppla av och njut av din resa.

Att resa med PD- Information till patient

Fresenius Medical Care erbjuder ett stort antal destinationer i sitt program för semesterservice. Vi hjälper till att leverera dina dialyslösningar till överenskommen plats. Följande tillvägagångssätt hjälper dig att planera ditt resande om du har peritonealdialys:

 • Kontakta din PD-mottagning och hör efter så det inte finns några hinder för dig att resa
 • Välj resmål och var ute i god tid. Gör eventuellt en preliminär bokning som gäller medan du kontrollerar dialysmöjligheterna på resmålet
 • Fresenius Medical Care ser till att leverera lösningarna till ditt resmål (i de flesta fall, dock inte överallt)
 • Kontakta din PD-mottagning för att diskutera vad du behöver ta med dig. Din PD-mottagning tar kontakt med Fresenius Medical Care för att ordna med leveranser
 • När du får en bekräftelse från din PD-mottagning att beställningen av dina PD-lösningar är klar ska du kontrollera noga att alla uppgifter stämmer. Om någon information skulle vara felaktig, kontakta din PD-mottagning
 • Innan du reser kommer du att kontaktas av din PD-mottagning som bekräftar att dina lösningar har levererats. Leverans sker normalt sett ca tre dagar före din ankomst till resmålet
 • För mer information kontakta din PD-mottagning eller läs i informationspärmen Handbok för PD

Innan resan ska du kontrollera att du har packat

 • Telefonnummer och adress till närmaste PD-klinik på resemålet. Telefonnummer till ditt hemsjukhus.
 • Intyg till tullen för att få ta in sprutor och kanyler samt vissa läkemedel samt medicinlista. Intyget ska vara på engelska.
 • Kopior på aktuella provsvar och andra papper som kan vara bra om du skulle behöva söka vård akut.
 • Vid resor inom EU ska du ha det europeiska sjukförsäkringskortet med dig. Detta får du från försäkringskassan. Vid resor utanför EU ska du noga kontrollera vilket försäkringsskydd du behöver. Ibland behövs kompletteringar göras även inom EU.
 • Försäkringsintyg.

Lite tips inför resan! Det kan vara klokt att diskutera med din PD-sköterska vad du ska göra om det blir förseningar på resan. Kanske du ska ha med dig material till ett påsbyte. När du har dialyslösningar som handbagage krävs intyg då man normalt inte får ta så mycket vätska genom säkerhetskontrollen.

Det kan vara bra att ha med extra omläggningsmaterial till katetern, i varmt klimat kan du behöva byta förbandet oftare än vanligt.

Diskutera med din PD-sköterska om du planerar att bada och om du i så fall ska använda specialförband. Om du reser till ett varmt klimat kommer din vätskebalans att påverkas. Diskutera i förväg med din sköterska och be henne om råd för hur du ska sköta det. Om du är diabetiker kan ditt insulinbehov påverkas av såväl värmen som att man ofta både äter och rör sig annorlunda under semesterresor.

Koppla av och njut av din resa.

Relaterat innehåll
Patient med barnbarn vid sjö

Att göra rätt val. 

Sjuksköterska behandlar patient

Total omvårdnad av kronisk njursjukdom.