Välj land:
Närstående och vårdgivare

Närstående och vårdgivare

Kronisk njursvikt – en utmaning för närstående och vårdgivare

Läs mer

Patienter och närstående

Att njuta av livet trots sjukdomen

Att leva med kronisk njursjukdom

Att njuta av livet trots sjukdomen.

Läs mer
Tjänster från Fresenius Medical Care

Tjänster från Fresenius Medical Care

Total omvårdnad av kronisk njursjukdom.

Läs mer
Citat av dialyspatient

Jag kan fortfarande leva ett självständigt liv, vilket är mycket viktigt för mig.

Pedro Monteiro
Dialyspatient