Välj land:

Ordlista

 • Albumin
 • Anemi
 • Antikoagulantia
 • Arteriovenös (AV) vaskulär access
 • Automatiserad peritonealdialys (APD)
 • BCM – monitor för kroppssammansättning
 • bibag®
 • Biofine®
 • Blod
 • Blodkroppar, röda (erytrocyter)
 • Blodkroppar, vita (leukocyter)
 • Blodkoagulation
 • Blodslangset
 • Kalcimimetika
 • Kateter
 • Kontinuerlig ambulatorisk peritonealdialys (CAPD)
 • Diabetes
 • Dialys
 • Dialysvätska (dialysat)
 • Dialysator
 • Dialysfilter
 • Erytropoesstimulerande medel (ESA)
 • Erytropoietin (EPO)
 • Glomerulär filtrationshastighet (GFR)
 • Hemodiafiltration (HDF)
 • Hemodialys (HD)
 • Hemofiltration (HF)
 • Hemoglobin
 • Heparin
 • HighVolumeHDF
 • Järntillskott
 • Njurar
 • Njursvikt, akut
 • Liberty Cycler
 • Njursvikt, kronisk (terminal njursjukdom [ESRD])
 • ONLINEplus SYSTEM
 • Njurtransplantation
 • Peritonealdialys (PD)
 • Kt/V
 • Fosfatbindare
 • Polysulfon
 • Prevalens
 • sleep•safe®