Hoppa till innehåll

Njursjukdom

Du har två njurar.

De är bönformade och ungefär lika stora som dina händer. De är belägna på vardera sidan av ryggraden nära ryggens mittpunkt. En vanlig uppfattning är att njurarnas enda uppgift är att producera urin men njurarnas funktioner är mer avancerade än du kanske inser!

Njurarnas funktioner
Njurarnas funktioner  

Faktum är att njurarna bildar och samlar upp urinen och utsöndrar den genom urinvägarna. Överskottsvätska och slaggprodukter från metaboliska processer filtreras ut i njurarna och avlägsnas från kroppen i urinen. Dessutom reglerar njurarna syra-basbalansen för att förhindra överskott av surhet i blodet.

Njurarna har också en viktig funktion vid reglering av blodtrycket genom att producera hormon som påverkar detta. Ett hormon som produceras i njurarna är erytropoietin, vilket kontrollerar produktionen av blodkroppar i benmärgen. Njurarna påverkar även mängden kalcium i blodet och aktivering av vitamin D. Detta vitamin behövs för den mineralisering som bidrar till att ge skelettet stabilitet.

Visste du att?

 • Njurarna avlägsnar överskott av kroppsvatten och avfallsprodukter dygnet runt
 • Friska njurar renar blodet ca 300 gånger varje dag
 • Detta innebär att i genomsnitt passerar 1500 liter blod genom njurarna varje dag

Vad orsakar kroniska njursjukdomar?

Kronisk njursjukdom (CKD) är en långvarig och oftast långsam process där njurarna gradvis förlorar funktioner. I början kanske du inte märker att du lider av kronisk njursjukdom. Tidiga tecken kan vara subtila, så du kanske inte märker symptomen.

Diagnosen njursvikt ställs vanligtvis genom blodprov som mäter urea, kreatinin och glomerulär filtrationshastighet (GFR). GFR ger en uppskattning av hur mycket blod som passerar genom glomeruli varje minut. Glomeruli är de små filtren i njurarna som tar bort avfall från blodet.

Kronisk njursjukdom kan klassificeras i 5 stadier. Den kan dröja flera år för sjukdomen att gå från normal njurfunktion (CKD stadie 1) till kronisk njursvikt (CKD stadie 5). Dess kroniska form är permanent njurskada orsakad, exempelvis, av diabetes, högt blodtryck (hypertoni), olika infektioner i njurvävnaden (glomerulonefrit) och omåttlig användning av vissa läkemedel som på sikt kan minska njurfunktionen.

Eftersom det är möjligt att bromsa utvecklingen av sjukdomen i ett tidigt skede, är det viktigt att få en tidig diagnos och samverka med din läkare för att hitta rätt behandling.

Tecken och symptom på kronisk njursjukdom

Varningstecknen och symptomen på kronisk njursjukdom är inte alltid uppenbara. Många patienter kan lida av kronisk njursjukdom utan att veta om det.

Möjliga varningssignaler?

 • Minskad urinproduktion
 • Svullnad i händer, ansikte och ben
 • Andnöd
 • Sömnsvårigheter
 • Aptitförlust, illamående, kräkningar
 • Högt blodtryck
 • Känsla av kyla och trötthet

Ju tidigare du känner igen tecknen, desto bättre kan läkaren ingripa och hitta en behandling. Rätt stöd i rätt tid kan påverka utvecklingen av njursjukdomen.

Läkare samtalar med en äldre patient

Vilka förändringar i livsstil kan hjälpa?

Som ett komplement till olika behandlingsmetoder kan en förändrad livsstil minska utvecklingen av kronisk njursjukdom.

 • Kontrollera högt blodtryck och blodsocker
 • Ät en hälsosam kost (eller med mindre protein eller mindre salt)
 • Gå ned i vikt
 • Utför aerobisk träning 3 ggr i 30 min
 • Sluta röka
 • Undvik vissa smärtstillande medel

Följ alltid din läkares råd, och rådgör med din läkare innan du inför några större förändringar.

Relaterat innehåll

Att njuta av livet trots sjukdomen.

Patient med barnbarn vid sjö

Att göra rätt val.