Hoppa till innehåll

Närstående och vårdgivare

Närstående och vårdgivare

Kronisk njursvikt – en utmaning för närstående och vårdgivare

Patient och vårdgivare

Det är bra om din familj och dina närstående kan vara delaktiga i din nya livssituation. Dock förändras familjedynamiken ofta när en familjemedlem har en kronisk sjukdom. Personerna närmast patienten påverkas ofta emotionellt. Men det behöver inte vara en negativ upplevelse. Faktum är att ett liv med en njursjukdom kan föra familjen närmare varandra, vilket ofta sker. Över tid kan familjelivet fungera efter nya förutsättningar, annorlunda än tidigare, men fortfarande på ett bra sätt.

Det är många personer som ingår i ett stödsystem: från familj och vänner till hälsovårdspersonal och personal på de enheter som specialiserar sig på att arbeta med människor med njursjukdom. Kom ihåg, du är inte ensam. Sjukhusets kurator kan vägleda, ge råd och stödja dig inom många områden: särskilt när det gäller sociala tjänster och ekonomiska resurser.

Påverkan på familjelivet

Påverkan på familjelivet

Tidsplanering

En patient som behöver dialys tre dagar eller nätter i veckan i ett center bör planera tiden väl för att balansera sitt dialysschema med andra aktiviteter, och behov. Det kan mycket väl ta några veckor att justera och anpassa både sig själv och sina tider till den nya situationen så att vardagschemat för dig och din familj fungerar bra.

Nutrition

Eftersom personer med njursjukdom ofta får rekommendationer för intag av kalium, fosfor, salt och vätskor, bör en justering ske i hur måltiderna tillagas för patienten och dennes familj. Enkla tips och idéer kan vara att använda mer kryddor och örter i varje måltid, i stället för salt. Eller försöka sig på att ”laga din egen måltid”, där varje familjemedlem lägger till ingredienser i sin egen tallrik.

Du hittar en mängd recept på följande länkar:

NephroCare

Fresenius Kidney Care (Nordamerika)

Påverkan på patienten

Hur njursjukdomen känns rent fysiskt

Symptomen på njursjukdom kan rent fysiskt inkludera en känsla av att vara förkyld, hela tiden. Här kommer några andra exempel på hur en person med njursjukdom kan känna sig:

Trötthet och svaghet

De kan känna sig trötta och svaga, så pass att det är svårt för dem att gå uppför en trappa eller ta en promenad runt kvarteret. De kan känna att de behöver sova mer än de brukar göra.

Kyla och temperatur

Det är vanligt att känna sig frusen hela tiden, ungefär som vid feber.

Brist på koncentration och glömska

De kan ha svårt att koncentrera sig eller glömma mer saker än vad som är vanligt för dem. Dessa symtom beror oftast på anemi – en brist på röda blodkroppar – som är behandlingsbart.

Andra symptom som ibland förekommer

Svullnad

En person med njursjukdom har njurar som inte avlägsnar vätska. Svullnad kan förekomma i fötter, fotleder, händer eller ansiktet. Ibland kan de inte sätta på sig skorna. Extra vätska i lungorna kan göra det svårt för dem att andas. Svårigheten att andas kan ibland förväxlas med astma eller lunginflammation. Alltför mycket vätska innebär en ökad belastning för hjärtat, , särskilt hos någon vars hjärta redan är svagt på grund av hjärtsvikt eller andra problem.

Restless legs, insomni, kontakteksem

Många symptom är ofta behandlingsbara. Prata med läkaren för den familjemedlem som behöver vård, läkaren kan hjälpa dig.

Relaterat innehåll

Från orsaker till förebyggande

Att njuta av livet trots sjukdomen