Välj land:

Behandlingsalternativ

Patient med barnbarn vid sjö

Ta reda på vilken behandlingstyp som passar dig och diskutera dina möjligheter med din läkare

Behandlingstyper

Hemodialys (HD)

Peritonealdialys (PD)

Transplantation

Behandlingsplatser

Läs mer om de olika dialystyperna och diskutera med din läkare vilket av dessa alternativ som passar dig bäst.

Ditt liv. Din behandling. Dina alternativ.

Hempatientvård

Vanliga frågor om dialys

Relaterat innehåll