Hoppa till innehåll

Behandlingsalternativ

Patient med barnbarn vid sjö

Ta reda på vilken behandlingstyp som passar dig och diskutera dina möjligheter med din läkare

Om du behöver dialys kan du också få möjlighet att välja behandlingsplats. För många patienter kan behandlingen integreras i det dagliga livet i hemmet, medan andra föredrar behandling på en dialysklinik.

Behandlingstyper

Om dina njurar sviktar finns det grundläggande behandlingstyper:

 • Hemodialys,
 • Peritonealdialys och
 • Transplantation


Alla tre behandlingstyper används framgångsrikt över hela världen.

Hemodialys (HD)

Patient får hemodialysbehandling
Hemodialysbehandling
Hemodialysbehandling Hemodialys är en behandling där blod filtreras utanför kroppen med hjälp av en dialysmaskin. Under hemodialys tas blod ur ett blodkärl och passeras genom ett syntetiskt filter, kallad dialysator. I dialysatorn renas blodet innan det återförs till kroppen – därför kallas dialysatorn för en ”konstgjord njure”. Hemodialys genomförs i allmänhet under minst fyra timmar, tre gånger i veckan, varje vecka, vanligtvis i en dialysenhet. Ett alternativ till dialysbehandling i sjukhusmiljö är att utföra behandlingen i en bekant miljö, till exempel i hemmet. Olika typer av hemdialys tillåter att patienterna anpassar sin behandling till vardagen. Alla behandlingstyper har dock sina egna utmaningar.
Patient får hemodialysbehandling (illustration)
När hemodialys är som bäst
När hemodialys är som bäst Med moderna dialysmaskiner behöver du vanligtvis tre hemodialysbehandlingar i veckan där varje behandling varar i minst fyra timmar. Under denna tid är patienten ansluten till dialysmaskinen. Det är ganska anmärkningsvärt att tänka på att dialysmaskinen under tolv timmars behandling per vecka försöker uppnå vad friska njurar gör dygnet runt, dag ut och dag in. Genom att ta de rätta stegen kan vi tillsammans hjälpa dig att leva ett så hälsosamt liv som möjligt.

Peritonealdialys (PD)

Bild på PD-patient med barnbarn
Peritonealdialysbehandling
Peritonealdialysbehandling Peritonealdialys kallas så eftersom blodet filtreras i peritoneum eller bukhinnan, en hinna som täcker bukhålan. Bukhålan lagrar dialysvätskan och filtrationen sker över bukhinnan. Toxiner och överskottsvätska passerar peritonealmembranet under den föreskrivna uppehållstiden.

En permanent slang eller kateter förs in i bukhålan. Dialysvätskan matas genom slangen in i håligheten och får absorbera föroreningarna från blodet. Sedan dräneras vätskan bort i en påse och ersätts med färsk vätska. Denna process, att fylla och dränera, kan utföras manuellt under dagen. Den kan även utföras automatiskt under natten men hjälp av en apd-maskin. Oavsett förfarande behöver du känna dig kapabel och säker att hantera det.
Illustration av behandling med peritonealdialys
Vem är peritonealdialys till för?
Vem är peritonealdialys till för? Det finns tillfällen då peritonealdialys kan vara det bästa alternativet. Men i många fall är det ett medicinskt beslut. Detta kan exempelvis vara fallet om du har en viss typ av hjärt- eller kärlsjukdom. På grund av begränsade krav på kärlåtkomst är peritonealdialys vanligtvis behandlingsvalet för små barn. Valet av hemdialys gör det också möjligt för barn att fortsätta gå i skolan.

Transplantation

Läkare som talar med en patient
Njurtransplantation
Njurtransplantation Njurtransplantation innebär att en frisk njure från en donator, levande eller avliden, opereras in hos en person med kronisk njursjukdom. Att få en ny njure innebär inte ett botemedel för njursjukdom, utan är en behandling. Många patienter med kronisk njursjukdom är lämpliga kandidater för transplantation. Men inte alla.

Om du vill utforska möjligheterna att bli behandlad genom transplantation är första steget att diskutera din personliga situation med din nefrolog. Nefrologen utvärderar din hälsa och njurens tillstånd innan en rekommendation ges. Om nefrologen beslutar att du skulle vara en god kandidat för transplantation, bör du vanligtvis genomgå kontroller och provtagning. Sedan kan din läkare placera dig på den nationella transplantationslistan i väntan på att få en njure från en avliden person eller hitta en kompatibel levande donator.
En bild av en transplanterad njure
Att fatta rätt beslut
Att fatta rätt beslut Transplantation är en mycket personlig fråga – som bör ägnas både tid och reflektion. Du kan börja med att diskutera din situation med din nefrolog. Om ni båda är överens om att transplantation är ett alternativ kan du alltid ställa dig i kö medan du funderar, om du nu inte har en levande donator. Att prata med andra om fördelarna och nackdelarna med transplantation kan hjälpa dig att fatta ett beslut om vad som är bäst för dig.

Behandlingsplatser

Dialysen kan genomföras på sjukhus, en annan vårdinrättning eller i hemmet. Både hemodialys och peritonealdialys kan genomföras antingen på en vårdinrättning eller i det egna hemmets trygga miljö. Med dialys på en vårdinrättning kan du vara säker på att läkare och vårdgivare övervakar dina regelbundna dialyssessioner, som vanligtvis äger rum 2–3 gånger i veckan på kliniken. Med hemdialys får du möjlighet att genomföra din dialysbehandling på ett mer flexibelt sätt och vid den tid och på den plats du själv väljer, vilket ger större livskvalitet.

Patient under dialys på klinik
Dialys på klinik
I hemodialys används en dialysator (filter) med en hemodialysmaskin och i peritonealdialys används bukhinnan med dialysvätska för att rengöra blodet. På en dialysklinik eller ett sjukhus kommer sjukhuspersonalen att förbereda, genomföra och övervaka din behandling. Hemodialys på klinik genomförs vanligtvis 3 gånger i veckan och varar cirka 4-5 timmar per session, plus tiden för resan till och från kliniken.
Patient i avslappnad hemmiljö
Hemhemodialys
Efter installation och träning kan du själv utföra din hemodialysbehandling i hemmet, i enlighet med ett schema som din läkare föreskriver. Hemodialysbehandlingar kan utföras på klinik, sjukhus eller i hemmet. Om du utför dina egna dialysbehandlingar i hemmet kan du välja mellan olika typer av behandlingsschema; till exempel hemodialys i 6–8 timmar medan du sover, eller kanske 3–4 timmar hemodialys varannan dag eller 2–3 timmar fem till sex gånger i veckan. Du bör prata med din läkare för att ta reda på om detta är ett alternativ för dig och om det finns tillgängligt i ditt område. Tester görs regelbundet för att säkerställa att du får tillräckligt med dialys. Din läkare kommer att förklara resultaten för dig och diskutera om det behövs några justeringar av din behandling.

Peritonealdialys (PD) i hemmet

Vid PD används kroppens egna peritonealmembran i buken som filter för att rengöra blodet. Denna procedur är relativt varsam och kan genomföras av patienten själv i hemmet eller på resande fot. PD-behandling genomförs vanligtvis varje dag och kan integreras i ett aktivt liv och genomföras på den plats som patienten väljer.

Läs mer om de olika dialystyperna och diskutera med din läkare vilket av dessa alternativ som passar dig bäst.

Ditt liv. Din behandling. Dina alternativ.

Hempatientvård

Fresenius Medical Care, en global ledare inom dialys, erbjuder pålitliga och beprövade dialysprodukter som uppfyller högsta möjliga standard. Vi erbjuder följande tjänster och supportalternativ för patienter på väg mot hembehandling (beroende på lokal tillgänglighet och lagstiftning):

 • Hemleverans
 • Utbildningsmaterial för patienter
 • Vägledning till ett liv med hembehandling
 • Njuralternativ: en förklaring av dialysalternativet
 • Installation i hemmet
 • Tekniskt underhåll på hemutrustning
 • Patientnöjdhetsundersökning
 • NephroCare-kliniker
 • Reseservice för dialyspateinter

Vanliga frågor om dialys

Kommer min njure att botas när jag fått dialys?
Dialys är en behandlingsform som kan ersätta de två viktigaste njurfunktionerna: avlägsna överskott av kroppsvatten och avlägsna avfallsprodukter som har samlats i blodet.
Dialys är inte ett botemedel.

Måste jag sluta jobba?
Du kan i allmänhet fortsätta arbeta eller utbilda dig samtidigt som du går på dialys, beroende på din individuella medicinska situation. Om du behandlas på ett dialyscenter får du en behandlingsplan som passar ditt arbets- eller utbildningsschema. Ett annat alternativ är peritonealdialys eller hemodialys i hemmet, som ger större flexibilitet med tiderna.

Gör dialys ont?
Vid hemodialys kan du känna ett nyp när en nål förs in. Det finns hudbedövande läkemedel som kan hjälpa. Resten av dialysbehandlingen ska inte göra ont. Om den gör det ska du tala om det för personalen så att de kan åtgärda det.

Vad kan jag äta och dricka som dialyspatient?
Du måste följa en speciell diet. Det finns olika kost för PD- och HD-patienter. Fråga din nefrolog om råd.

Kan jag idrotta?
Patienterna bör vara aktiva inom sport och idrott eftersom idrott hjälper till att hålla dig frisk och må bra. Du ska dock alltid rådfråga din läkare innan du börjar utöva en sport.

Relaterat innehåll

Att njuta av livet trots sjukdomen.

Sjuksköterska vårdar en sängliggande patient

Total omvårdnad av kronisk njursjukdom.