Hoppa till innehåll

Att leva med kronisk njursjukdom

När är dialys nödvändig?

Över 2,5 miljoner patienter i hela världen genomgår dialys på grund av kronisk njursvikt.

Stadiet ”njursvikt” uppnås när båda njurarna har slutat eller nästan slutat arbeta normalt (då mindre än femton procent av njurarnas normala funktioner återstår).

Om njursjukdomen utvecklas till detta stadie så ansamlas restprodukter från normala kroppsfunktioner och överflödig vätska (t.ex. från drycker) i kroppen. Därför måste dessa restprodukter (uremiska toxin) och vatten avlägsnas från kroppen genom blodrening. Detta kallas för dialys.

Kronisk njursvikt är behandlingsbar. Det finns tre typer av grundbehandlingar. Vilken som är aktuell för den enskilda personen är beroende bla på fysiskt tillstånd och eventuella underliggande sjukdomar: transplantation, hemodialys och peritonealdialys.

Mer om behandlingsalternativ

Dialystjänster och -produkter

Tack vare de enorma medicinska framstegen med dialys och dialysmaskiner gör den ”konstgjorda njuren” det möjligt för miljontals personer att fortsätta njuta av ett långt och behagligt liv, trots sjukdomen.

Fresenius Medical Care är världsledande inom njurersättningsbehandling och erbjuder ett komplett utbud av produkter och tjänster som hjälper patienter att leva med njursjukdom.

Mer om Fresenius Medical Cares tjänster

Att njuta av livet trots sjukdomen

Att njuta av livet trots sjukdomen

Även om diagnosen kronisk njursjukdom kan komma som en chock i början, markerar den även början på ett nytt kapitel i livet.

Det kommer att bli förändringar i ditt liv i samband med njursjukdomen och behandlingar, men livet kommer ändå att gå vidare. Många människor med kronisk njursjukdom har lärt sig att leva med dialysbehandling i sina liv, trots sjukdomen. Och det finns många resurser, både professionella och patientberoende, som kan ge dig användbar och stödjande information samt hjälp att hantera många av de utmaningar som en person med njursjukdom stöter på.

Du kan fortsätta arbeta eller utbilda dig samtidigt som du går på dialys. Om du dialyseras i ett hemodialyscenter får du ett behandlingsschema som passar ditt arbets- eller utbildningsschema. Ett annat alternativ är hemhemodialys eller peritonealdialys, som ger större flexibilitet och friare tidsscheman.

Kost och motion

Du kommer sannolikt att få en del kostrekommendationer men du kan fortfarande gå ut och njuta av ett restaurangbesök. Din dietist kan hjälpa dig att göra lämpliga val från restaurantmenyn. Du kan återuppta många av de aktiviteter som du tidigare njutit av. Att få tillräckligt med motion och hålla sig frisk är viktigt för alla även för människor med njursjukdom.
Din sjukdom kan mycket väl innebära en daglig utmaning. Men, för att behålla kontrollen ska du tänka på tre saker:

  • Ät bra och följ råden från din dietist. Berätta om förändringar i aptit och matvanor för din kontaktsjuksköterska.
  • Utför någon form av fysisk aktivitet varje dag.
  • Samarbeta med läkaren och patientvårdspersonalen – de finns till för att hjälpa och stödja dig.
Semestermål

Semesterdialys

Att genomgå dialys tre gånger i veckan behöver inte betyda slutet på utlandsresor och semester.
Under ”semesterdialys” får patienterna tillfälle att besöka andra dialyscenter för att få behandling och har då frihet att resa. Alla dialyscenter i NephroCare-nätverket är utrustade till liknande standard och erbjuder samma höga kvalitetsnivå och kan därför rekommenderas för gästdialys.

Genom att välja ett av våra center fortsätter patienten att få den NephroCare-tjänst som han/hon är van vid hemma. NephroCare-personalen i ”hem”-centret ser till att personalen i semesterdialyscentret har all information som behövs om patientens hälsotillstånd och dialys. På så vis kan patienten fokusera på sin semester och njuta!

NephroCare semesterdialys

Relaterat innehåll

Sjuksköterska och patient

Ta reda på mer om att leva med njursvikt på vår NephroCare-webbplats

NephroCare
Patient på träningsmaskin

Ta reda på mer om hälsosam livsstil på vår Fresenius Kidney Care-webbplats.

Fresenius Kidney Care