Välj land:
Patient i dialysbehandling

Vad är dialys?

Dialys ersätter till stor del njurarnas funktioner hos patienter med kroniskt njursvikt. Hemodialys (bloddialys) och peritoneal dialys (påsdialys) tar över njurens viktiga uppgifter, avlägsnar slaggprodukter, gifter, överskott av salt och vätskor från kroppen.

Dialysbehandling ersätter inte till fullo alla njurfunktioner, vilket innebär att patienterna nästan alltid behöver ta vissa mediciner regelbundet. Dessa inkluderar blodtrycksmediciner, läkemedel för att sänka fosfatnivåer i blodet, vitaminer och läkemedel som ökar produktionen av röda blodkroppar för att förhindra anemi.

dialysfakta

Hur fungerar bloddialys?

Dialysfilter vid bloddialys

Ett dialysfilter (dialysator) är ett konstgjort filter som innehåller fina fibrer s k kapillärer. Fibrerna är ihåliga med mikroskopiska porer i väggen och är ett halvgenomsläppligt dialysmembran. För att avlägsna gifter och slaggprodukter under bloddialys strömmar en speciell dialysvätska genom filtret och omsluter fibrerna från utsidan medan blodet rinner genom den ihåliga fibern. På grund av det halvgenomsläppliga dialysmembranet kan gifter, urea och andra små partiklar passera genom membranet.

 

 

Snabbfakta bloddialys

Hur dialys avlägsnar slaggprodukter och gifter från kroppen

Överföringen av metaboliska toxiner (gifter) genom membranet till dialysvätskan baseras på naturliga processer. Denna process kallas diffusion. När blod och dialysvätska med olika koncentrationer av molekyler separeras med ett halvgenomsläppligt membran, rör sig molekylerna genom membranets porer till den lägre koncentrationen. Emellertid är stora proteiner och blodceller för stora för att passera genom de små membranporerna, så de förblir i blodet.

Vid bloddialys används ett konstgjort membran (en dialysator). Däremot vid peritoneal dialys (påsdialys) används istället bukhinnan, som omsluter bukväggarna, som ett naturligt halvgenomsläppligt dialysmembran.

 

Diffussionsprocessen vid dialys

Hur överskottsvatten tas bort från kroppen vid dialysbehandling

Patienter med kronisk njursjukdom har vanligtvis problem med överskottsvätska, p g a de ej kan producera urin.

För att avlägsna överskott av vatten från kroppen under peritoneal dialys, innehåller dialysvätskan socker. Eftersom sockermolekyler har svårigheter att passera genom bukhinnan, passerar istället kroppsvatten genom bukhinnan in i dialysvätskan för att balansera skillnaden i vätskekoncentration. Denna process kallas osmos. Genom att kontinuerligt tillföra färsk dialysvätska, kan överskott av vatten som njurarna inte kan ta bort (och som annars skulle ansamlas i kroppen) tas bort från blodet.

 

Om trycket utanför den ihåliga fibern är lägre än inuti under bloddialysen, tas kroppsvatten bort från blodet som rinner genom den ihåliga fibern. Denna process kallas ultrafiltrering och tar bort överskott av vatten från kroppen.

 

Osmosis process vid dialys

Konvektion som ett effektivt sätt att utföra hemodialys

Relaterad video för att förstå dialys (på engelska).

Relaterat innehåll