Välj land:

Vår historia

1462

Apotek Hirsch grundades i Frankfurt am Main. Familjen Fresenius tar över ägandet under 1700-talet.

1912

Dr Eduard Fresenius, apotekare och ägare av Apotek Hirsch, inleder tillverkning av läkemedel.

1934

Tillverkningsverksamheten separeras från apoteket Hirsch och flyttas till närliggande Bad Homburg.

1952

Else Kröner, född Fernau, tar över ansvaret för apoteket och företaget efter att ha avlagt kandidatexamen i farmaci.

1966

Fresenius inleder försäljningen av dialysmaskiner och dialysatorer tillverkade av flera olika utländska företag och erövrar en betydande marknadsandel.

1974

Fresenius börjar tillverka infusionslösningar och engångsartiklar för medicinskt bruk i St. Wendel, Tyskland. Idag tillverkar Fresenius Medical Care mycket innovativa dialysatorer med polysulfonmembran i St. Wendel.

1979

I en nyligen förvärvad fabrik i Schweinfurt, Tyskland, inleds tillverkningen av dialysmaskinen A2008. Den nya maskinen blir mycket framgångsrik och belönas med en guldmedalj för teknisk innovation på Leipzig-mässan.

1981

De första påsarna med peritonealdialyslösning tillverkades i St. Wendel. Systemet bestod då av endast en påse inklusive den så kallade Safe●Lock®-kopplingen som gav Safe●Lock®-standardsystemet dess namn.

1983

Företaget inleder tillverkning av syntetiska fibermembraner i polysulfon för blodrening. Dessa membraner fungerar än idag som kvalitetsstandard för dialysatorer.

1992

PD Plus, ett alternativ vid APD-behandling, innebär ett automatiserat påsbyte under dagtid. Med befintligt material kan patienternas peritonealdialysbehandling förbättras.

1995/96

Biofine® är ett PVC-fritt material som har utvecklats i St.Wendel. Materialet är fritt från mjukgörare vilket innebär fördelar både för patienter och miljön. Biofine® är tunnare än jämförbart PVC-material samt billigare att producera.

1996

Fresenius Medical Care grundas från en sammanslagning av Fresenius Worldwide Dialysis och National Medical Care. Fresenius Medical Cares aktier noteras på börsen i Frankfurt och New York.

1999

Fresenius Medical Cares hundratusende dialysmaskin rullar av produktionskedjan.Fresenius Medical Cares stamaktier noteras på DAX, Tysklands index för de största företagen.

2003

Fresenius Medical Care är det ledande dialysföretaget och vårdar mer än 119 000 patienter på egna dialyskliniker runt om i världen. Fresenius Medical Care slår ett nytt rekord med tillverkningen av mer än 50 miljoner dialysatorer per år.

2005

Det nya dialysbehandlingssystemet 5008 introduceras på marknaden och vinner priset ”Innovationspreis der Deutschen Wirtschaft” för innovativ utveckling.

2006

Fresenius Medical Care förvärvar USA-baserade dialysvårdgivaren Renal Care Group, Inc. Genom sitt nätverk av cirka 2 000 dialyskliniker runt om i världen tillhandahåller företaget dialysbehandlingar till cirka 157 000 patienter. Fresenius Medical Care ombildar också sin juridiska form till KGaA.

2007

Fresenius Medical Care fortsätter sin framgång som den ledande tillverkaren av dialysatorer, och producerar sin 500 000 000:e dialysator.

2010

Ett joint venture skapas för att utveckla och sälja läkemedel för patienter med kronisk njursjukdom.

2011

Den globala expansionen av serviceverksamheten fortsätter genom att förvärva IDC, Liberty Dialysis Holdings Inc. och American Access Care.

2012

Fresenius Medical Care tillverkar sin 500 000:e dialysmaskin.

2013

Fresenius Medical Care tillverkar den 1 000 000 000:e dialysatorn.

2014

En ny generation hemdialysmaskiner lanseras - sleep•safe harmony – som möjliggör individualiserade behandlingsalternativ såsom adapted APD (aAPD). Jämfört med konventionell APD ökar aAPD dialyseffektiviteten genom att ha separata delmål för ultrafiltration och clearance.

2016

Fresenius Medical Care lanserar 6008 CAREsystem, en ny hemodialysmaskin.Planerad lansering i Sverige, kvartal 4 2017.

Relaterat innehåll