Välj land:

Företagsprofil

Företagsprofil

Den ledande leverantören av produkter och tjänster för personer med kronisk njursvikt

Fresenius Medical Care runt om i världen

Fresenius Medical Cares världskarta

Innovationer av Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care – dialysmaskin

Marknadsförutsättningarna i vissa av de länder där vi säljer våra produkter varierar avsevärt. Fresenius Medical Care tar denna skillnad i beaktande med framgång tack vare sitt differentierade produktutbud. Våra FoU-team drar nytta av detta, då vår produktutveckling är decentraliserad kan vi snabbt svara på regionala krav. Dock är kronisk njursvikt alltmer ett globalt problem, vilket leder till ökad efterfrågan på förbättrade men samtidigt kostnadseffektiva behandlingsmetoder av hög kvalitet. För våra innovationsteam runt om i världen leder detta till synergieffekter som vi har för avsikt att utnyttja genom en global FoU-funktion.

Vi har identifierat sex kärnområden som de framtida fokusområdena inom vår FoU-verksamhet

1. Marknadsledare

2. Vertikal integration

3. Global portföljförvaltning

4. Ny teknik och tillämpningar

5. Hembehandlingar

6. Tillväxtmarknader

Vår FoU-infrastruktur

År 2015 arbetade 649 heltidsanställda på FoU-avdelningar runt om i världen. Utgifterna för FoU uppgick år 2015 till 122 miljoner USD dollar. De flesta aktiviteter utförs i våra lokaler i Schweinfurt och Bad Homburg, Tyskland. Andra FoU platser finns i St. Wendel (Tyskland), Bukarest (Rumänien) och Krems (Österrike). I USA har bolaget ett kompetenscentrum för utveckling av enheter i Concord och Lake Forest, Kalifornien, samt för dialysatorer och andra engångsprodukter i Ogden, Utah. Utvecklingsverksamheten i Kina är inriktad på den ökande efterfrågan på kostnadseffektiva dialyssystem.

Fresenius Medical Care – polysulfon
Kontakta oss för mer information

Relaterat innehåll