Välj land:

Ansvar

Fresenius Medical Care, samhällsansvar

För oss innebär hållbarhet att agera ansvarsfullt för att nå affärsframgångar, liksom miljö- och sociala framsteg.

Vi åtar oss ett ekonomiskt ansvar

Vi samtalar med våra intressenter

Vi behandlar våra anställda på ett ansvarsfullt sätt

Vi tar ansvar för vår miljö

Samhällsansvar

Genom miljöledning kan vi införa miljökrav och utforma våra processer för användandet av resurserna så effektivt som möjligt, vilket sparar på kostnaderna. Detta hjälper oss också att i allt högre grad skapa ett mervärde för våra kunder med miljövänliga produkter och tjänster. Ett bevis på att vi tar vårt ansvar för miljön på allvar.

Miljöledningsstrategi i våra regioner

Miljöledning vid våra produktionsanläggningar

Ekologiskt hållbara dialysprodukter

Miljöledning på våra dialyskliniker

Engagemang för en bättre livskvalitet

Vi åtar oss ett samhällsansvar

springande barn

På en global marknad, har Fresenius Medical Care en decentraliserad organisation med en hög grad av ansvar på lokal nivå. Detta gäller även vårt företags sociala engagemang. Som ett resultat stödjer vi inte endast globalt verksamma organisationer och projekt, utan även i synnerhet regionala och lokala initiativ. Vårt huvudfokus i detta avseende är på projekt som syftar till det gemensamma bästa som följer principen om att hjälpa människor att hjälpa sig själva och har en långsiktig effekt.

Vår kompetens och vårt nätverk för socialt engagemang

Öka allmänhetens medvetenhet

Vår nödhjälp i krissituationer

Upphandlingsdokumentation 

Relaterat innehåll