Välj land:

Starkare tillsammans genom hela pandemin – för våra patienter

Hur Fresenius Medical Care uppfyller sitt löfte om att ta hand om sina patienter trots COVID-19

Göra livräddande utrustning tillgänglig när den snabbt behövs

Dialyssköterska i Kina

Deras ansikten lyste helt enkelt upp när de såg oss. Vi var deras hopp.

 

Qun Xiao
Dialyssköterska i Kina
[Translate to Swedish:] Rice Powell about global pandemic

Som branschledande inom njurvård intensifierar vi aktivt vår skyldighet att ta itu med denna globala pandemi. Vi kommer att kunna dra nytta av att dela kunskap inom våra regioner, lära oss värdefulla saker och bli ännu bättre på det vi gör.

 

Rice Powell
CEO

Utökar produktionen för att möta den växande efterfrågan i världen

Om akutdialys

Akutterapier krävs främst för behandling av akut njursvikt hos kritiskt sjuka patienter på intensivvårdsavdelningar. Kontinuerlig njurersättningsterapi (CRRT) renar blodet med hjälp av speciallösningar och filter som efterliknar njurens naturliga funktioner och upprätthåller kroppsvätskenivåerna på en relativt konstant nivå.

Förenade krafter i kristider

Med vår teknik och vår kunskap för att behandla COVID-19-patienter

Om ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation, extrakorporeal syresättning genom ett membran)

Xenios AG, ett dotterbolag till Fresenius Medical Care, tillhandahåller ECMO-konsoler som används för att behandla patienter som utvecklar svår lunginflammation och ARDS med lungsvikt, vilket kan bli följden av en coronavirusinfektion. Enkelt uttryckt kringgår Xenios ECMO-terapi lungans funktion, befriar patientens blod från koldioxid utanför kroppen och berikar det med syre. Detta ger lungorna tillräckligt med tid att läka.

Våra medarbetares extraordinära engagemang

[Translate to Swedish:] Dialysis nurse who volunteered in Wuhan

Till en början var jag rädd att bli smittad. Men när jag såg att patienterna fick hjälp och omvårdnad kände jag att det var värt det.

 

Lianju Jiao
Dialyssjuksköterska som frivilligt arbetade i Wuhan
Verksamhetschef på El Pilar dialysklinik, Madrid

Trots vår rädsla har jag aldrig, och det säger jag med eftertryck, aldrig i hela mitt yrkesliv varit så stolt över mitt team som jag är nu. Det är i dessa svåra stunder som engagemang, professionalism och yrkesstolthet visar sig, när man lär känna människor - våra människor. "Ett tack till er alla som tog hand om oss, för vi måste komma hit om och om igen för att överleva, och ni har inte lämnat oss i sticket", sa en patient till mig för bara några dagar sedan.

 

Dr. Maria Pilar Martínez Rubio
Verksamhetschef på El Pilar dialysklinik, Madrid