Välj land:

”Hur får vi ett större erkännande för omvårdnad?”

Genom en speciell typ av uppskattning

Att vara sjuksköterska innebär inte bara att förbereda och genomföra behandlingar. Det handlar också om att engagera sig i människor utanför den dagliga rutinen, lyssna på dem och svara på deras problem och önskemål. Medan dialysmaskinen säkerställer patientens fysiska välbefinnande är kontakten med deras pålitliga vårdgivare på kliniken det som ger dem ny styrka på mental nivå. Sjuksköterskor gör allt de kan varje dag för att vår vision ska bli verklighet: Deras kunskap, erfarenhet och framför allt deras engagemang hjälper till att göra ett bättre liv möjligt för människor med njursjukdom över hela världen. Fresenius Medical Care är stolt över vad de åstadkommer och visar regelbundet sin uppskattning på internationella sjuksköterskedagen. En speciell höjdpunkt förra året var de många tackmeddelanden från patienter till sina sjuksköterskor som samlades på affischer på klinikerna

 

Jag är så glad över affischen och att ledningen för de indonesiska klinikerna har kommit hit för att fira internationella sjuksköterskedagen med oss.

 

Remininescene Simamora
Mardi Waluyo dialysklinik, Fresenius Medical Care Indonesien