Välj land:

“Hur ber jag någon att hjälpa till att rädda ett liv?"

Som klinikchef på Fresenius Medical Cares dialysklinik i Parsippany, New Jersey, hade Barbara Miller förstahandsinformation om de förhoppningar och utmaningar njurpatienter står inför i väntan på ett transplantat. Vad hon inte var beredd på var den glädje och tacksamhet hon kände när hon bestämt sig för att bli en levande donator. Fresenius Medical Care Foundation syftar till att uppmuntra fler människor att hjälpa till att förändra liv på detta sätt.

När hennes barnbarn Danny föddes med njursjukdom i januari 2010 tog Barbara Millers arbete med att erbjuda professionell, men ändå medkännande vård som sjuksköterska för njurpatienter på hennes dialysklinik plötsligt en djupt personlig vändning. Hennes barnbarn behövde vård dygnet runt och tillbringade de första fem månaderna av sitt liv på ett sjukhus innan han slutligen fick gå hem. Det nyfödda barnets tillstånd inspirerade Miller, klinikchef på Fresenius Medical Cares dialysklinik i Parsippany, New Jersey, att bli en levande donator åt hennes nyaste familjemedlem. ”Att se Dannys kamp var definitivt en katalysator”, minns hon.

Barbara Miller och hennes barnbarn
En stolt mormor: Miller med tio år gamla barnbarnet Danny i trädgården utanför hennes hem i New Jersey.

Egenmakt skapar möjligheter

[Translate to Swedish:] Barbara Miller and her grandson

”Jag ville ge något tillbaka och dela god karma”.

 

Barbara Miller
Klinikchef, Fresenius Medical Care

Väntelistan växer ständigt

Enklare tester för potentiella donatorer

Det första bidraget från stiftelsen gick till Donate Life America (DLA), en amerikansk ideell organisation som arbetar för att öka antalet organdonationer, bygga upp de första nationella, universella registren över levande donatorer, som planeras tas i bruk i USA under 2020. Registret är avsett att vara ett nav för alla som är intresserade av att bli en levande givare. Det skulle förstärka det förfarande som för närvarande används av transplantationskliniker och sjukhusnätverk runt om i landet, vilka kräver att potentiella donatorer tar sig tid att köra till en vald plats för inledande konsultation och tester.

Med ekonomiskt stöd från stiftelsen kommer DLA också att skapa ett lättanvänt hemtestkit för potentiella levande donatorer, som förväntas släppas samtidigt som registret. Satsen är utformad för att erbjuda snabb, konsumentvänlig screening med hjälp av ett salivprov som liknar dem som redan erbjuds av släktforskningsföretag, och kommer att distribueras till patienter för användning av vänner och familjemedlemmar. Så snart provet har skickats in kan resultaten omvandlas till en möjlig matchning på ett effektivt och säkert sätt. Satsen beräknas kraftigt kunna utöka poolen av potentiella matchningar och förkorta den genomsnittliga väntetiden för att få en njure. Kombinationen av satsen och registret har potential att fördubbla antalet levande donatorer inom ett år, uppskattar Jessie Newman, Fresenius Medical Cares Nordamerika-direktör för samhällsrelationer.

Barbara Miller på dialyskliniken i Parsippany
Passionerad och engagerad: Barbara Miller har arbetat som sjuksköterska för njurpatienter i två årtionden.

Modet att fråga

Fresenius Medical Care Foundation

 ”DEN STORA FRÅGAN – DEN STORA GÅVAN” (The Big Ask - The Big Give, BABG) är National Kidney Foundations kostnadsfria plattform med program, resurser och stöd till njurpatienter och deras anhöriga. Den hjälper dem att övervinna sina hämningar att berätta om sitt behov för familj, vänner och samhället i stort för att finna en levande donator. BABG innehåller en fyratimmars utbildning som lär patienter sju strategier för att berätta sin historia och låta folk få veta hur de kan hjälpa till. National Kidney Foundation startade BABG-utbildningen 2018. Tack vare stöd från Fresenius Medical Care Foundation har den utökats till ytterligare 15 platser i USA under 2019 och 2020. Klicka här om du vill veta mer om Fresenius Medical Care Foundation.

Relaterat innehåll