Välj land:

En framgångsrik serietillverkad modell

Mer än hälften av alla dialysmaskiner som används i världen tillverkas av Fresenius Medical Care

Den moderna dialysmaskinens historia inleddes på 1970-talet med en fråga: Hur kan en högspecialiserad behandling, på den tiden tillgänglig för endast ett fåtal personer, förvandlas till en serietillverkad livräddare? Frågan förvandlades till en vision. Visionen blev en framgångssaga som idag har 8 000 delar. Siffran 8 000 är antalet komponenter som finns inuti en modern dialysmaskin från Fresenius Medical Care.

Den allra första modellen blev världens bäst säljande dialysmaskin av sin tid. Sedan dess har bolaget utökat sin ledning med efterföljande modeller. Under de senaste åren har Fresenius Medical Care sålt cirka fem gånger mer dialysmaskiner över hela världen än sin närmaste konkurrent. Från början var det främsta målet med att utveckla dialysmaskiner att göra behandlingen säker, skonsam och prisvärd för så många patienter som möjligt. När Fresenius Medical Care startade serieproduktionen av de första enheterna 1979 var behandlingen tillgänglig för mindre än 10 000 patienter runt om i världen. Mer än två miljoner människor i världen genomgår dialysbehandling idag. Ungefär varannan patient behandlas med en produkt utvecklad och tillverkad av Fresenius Medical Care.

tillverkning av dialysmaskiner

Nyckelfunktioner hos dialysmaskinen

Dialysmaskinen pumpar blodet från patientens kropp genom ett slangset till dialysatorn, även kallad konstgjord njure. Under loppet av en behandling, som varar fyra till fem timmar, pumpas upp till 120 liter blod genom slangarna. Det är flera gånger mer än patientens totala blodvolym. I dialysatorn absorberar en dialysvätska toxiner och överskottsvätska som har filtrerats bort av blodet och avlägsnar dem. Samtidigt doserar och administrerar maskinen läkemedel för att förhindra blodkoagulation under behandlingen samt samlar in data, såsom blodtryck och temperaturen hos dialysvätskan. Maskinens säkerhetsfunktioner har också kontinuerligt förbättrats och automatiserats. Om en slang läcker eller om hydrauliken inte längre fungerar som den ska i ett visst område, visas felet omedelbart på bildskärmen och behandlingen avbryts automatiskt.

tillverkning av dialysmaskiner

Helautomatisering för den ledande tillverkaren av dialysmaskiner

Fresenius Medical Cares tillvekningsanläggningar har också utvecklats stadigt. År 1979 tillverkade fabriken i Schweinfurt exakt 36 maskiner, medan den idag tillverkar tiotusentals. Detta tack vare ett stort antal helt automatiserade produktionssteg, exempelvis vid tillverkning av mycket känsliga solenoidventiler som är en huvudkomponent i hydraulkretsen. Fresenius Medical Care tillverkar inte dialysmaskiner enbart i Schweinfurt utan även i dess systerfabrik i Concord, California, särskilt för den nordamerikanska marknaden.

tillverkning av dialysmaskiner

Framtidens dialysmaskiner: kompakta och mobila

Det övergripande målet är fortfarande att se till att varje person som behöver dialysbehandling kan få det. Det finns redan tecken på att behandlingen blir mer kompakt och mobil. Fresenius Medical Care arbetar på helt nya lösningar. PAK – som står för ”portabel konstgjord njure” (Portable Artificial Kidney). Denna maskin, stor som en varukorg, kommer att omdefiniera möjligheterna för dialys. Patienten kan transportera den i sin egen bil när det behövs och den kräver endast sex liter kranvatten för en hemodialysbehandling. Konventionella, fasta maskiner behöver upp till 200 liter specialpreparerat vatten per behandling. Det som började som en vision är nu en serietillverkad framgång. Det tog oss drygt tre decennier att bygga de första 500 000 dialysmaskinerna, men de senaste prognoserna tyder på att den miljonte maskinen kommer att levereras så tidigt som år 2020.

tillverkning av dialysmaskiner

Relaterat innehåll