Välj land:

Vi är starkt engagerade i att förbättra livskvaliteten för människor som lider av njursjukdom. Att göra framsteg inom dialys och ge våra patienter bästa möjliga läkemedel har varit vår motivation i 20 år, och är det än i dag. Under åren har vi hela tiden antagit utmaningen och etablerat oss som ett både tekniskt och marknadsmässigt ledande företag. Genom att öka våra investeringar i dialysrelaterade områden i framtiden kommer vi att fortsätta att bygga vidare på vår medicinska expertis, till nytta för våra patienter.    

Reiner Spickermann

Den framgångsrika parallella utvecklingen av dessa nyckelkomponenter var det som i slutänden säkrade vår position som tekniskt ledande företag

Reiner Spickermann
Reiner Spickermann, in charge of development for hemodialysis equipment at the Schweinfurt site over the past 20 years

Vi tänjer på gränserna

Prof. Dr. Bernard Canaud

Vi behöver titta på patienternas övergripande situation och ta tillvara på varje möjlighet att förbättra deras livskvalitet.

Prof. Dr. Bernard Canaud
Chief Medical Officer

Relaterat innehåll