Välj land:

Berättelser

25 år för att skapa en framtid som är värd att leva

25 år för att skapa en framtid som är värd att leva

Läs historien
“How do I stay in charge?”

Home hemodialysis allows Anvil Nelson Jr. to stay active and pursue a full and busy life.

”Hur ber jag någon att hjälpa till att rädda ett liv?”

Klinikchef Barbara Miller och hennes berättelse om att bli njurdonator.

”Hur kan vi erbjuda våra patienter bästa möjliga behandling?”

Det globala medicinska kontoret öppnar upp lovande nya möjligheter att transformera hälso- och sjukvården. Len Usvyat är ivrig att använda dem.

”Vem ser till att jag får den bästa vården?”

I Finland har Fresenius Medical Care tagit språnget från produkt- till tjänsteföretag.

En superhjälte vinner Asien-Stillahavsområdets hjärtan

Fresenius Medical Care besöker olika skolor i Taiwan.

Målen för och möjligheterna med regenerativ medicin.

Regenerativ medicin: Vägen till läkning

En marknad i rörelse

Fresenius Medical Care ger vård till dialyspatienter i cirka 150 länder.

Ett år efter orkanen

När Maria slog till: Ett år efter orkanen

Cradle of innovation

I framtiden kommer global utveckling att ske på det nya teknikcentret i Schweinfurt.

Dialysens historia

Historien om utvecklingen av hemodialys och den konstgjorda njuren (dialysatorn).

”Hur får vi ett större erkännande för omvårdnad?”

Varje dag ger våra sjuksköterskor ett betydande bidrag till våra patients välbefinnande.

Starkare tillsammans genom hela pandemin – för våra patienter

Starkare tillsammans genom hela pandemin – för våra patienter

CREED-programmet

Fresenius Medical Care inrättade CREED-programmet under 2001 för att främja utbyte av dialyskunskap i Sydostasien.

Ett livslångt lärande

Utmaningarna i att leva med dialysbehandling och motivationen att ta doktorsexamen.

Förebyggande program kan sakta ned progressionen på njursjukdom.

”Det är inte så mycket jag inte kan göra.”

An almost normal life thanks to home dialysis story

90 minuters daglig behandling som enkelt integreras i vardagslivet.

Hospitalistvård med en personlig touch

Hospitalistvård med en personlig touch

Berättelsen om mig och mina fyra njurar

András Both - Ambassadör för Ungerska Internationella njurprogrammet.

Berättelsen om att lära sig rörelser

Ett sportprojekt för dialyspatienter I Argentina.

17,962 miles halfway around the world story

En dialysmaskins fantastiska resa.

A vast island nation story

Fresenius Medical Cares anställda bidrar till att främja utbyggnaden av detta sjukvårdssystem – även i avlägsna delar av önationen.

The future is purple story

Aboriginer får dialysbehandling i sin hemmiljö.

Dialysis at home story

Leva ett aktivt och självständigt liv trots njursjukdom.

Afrika i föränderliga tider

En vanlig arbetsdag på Fresenius Medical Care Marocko.

A successful series-produced model story

Mer än hälften av alla dialysmaskiner som används över hela världen tillverkas av Fresenius Medical Care.