Välj land:

Berättelser

Dialysens historia

Historien om utvecklingen av hemodialys och den konstgjorda njuren (dialysatorn).

CREED-programmet

Fresenius Medical Care inrättade CREED-programmet under 2001 för att främja utbyte av dialyskunskap i Sydostasien.

Ett livslångt lärande

Utmaningarna i att leva med dialysbehandling och motivationen att ta doktorsexamen.

Ett närmast normalt liv tack vare hemdialys

90 minuters daglig behandling som enkelt integreras i vardagslivet.

28 907 km halvvägs runt jorden

En dialysmaskins fantastiska resa.

En vidsträckt önation

Fresenius Medical Cares anställda bidrar till att främja utbyggnaden av detta sjukvårdssystem – även i avlägsna delar av önationen.

Framtiden är lila

Aboriginer får dialysbehandling i sin hemmiljö.

Dialys i hemmet

Leva ett aktivt och självständigt liv trots njursjukdom.

Afrika i föränderliga tider

En vanlig arbetsdag på Fresenius Medical Care Marocko.

Dagbok från en dialyspatient

Pastor Dr Gregory E. Thomas första 120 dagar i dialys.

En framgångsrik serietillverkad modell

Mer än hälften av alla dialysmaskiner som används över hela världen tillverkas av Fresenius Medical Care.