Välj land:

Berättelser

Fresenius Medical Care besöker olika skolor i Taiwan.

Fresenius Medical Care besöker olika skolor i Taiwan.

Läs historien
Målen för och möjligheterna med regenerativ medicin.

Regenerativ medicin: Vägen till läkning

En marknad i rörelse

Fresenius Medical Care ger vård till dialyspatienter i cirka 150 länder.

När Maria slog till Ett år efter orkanen

När Maria slog till: Ett år efter orkanen

Innovationens vagga

I framtiden kommer global utveckling att ske på det nya teknikcentret i Schweinfurt.

Dialysens historia

Historien om utvecklingen av hemodialys och den konstgjorda njuren (dialysatorn).

CREED-programmet

Fresenius Medical Care inrättade CREED-programmet under 2001 för att främja utbyte av dialyskunskap i Sydostasien.

Ett livslångt lärande

Utmaningarna i att leva med dialysbehandling och motivationen att ta doktorsexamen.

Förebyggande program kan sakta ned progressionen på njursjukdom.

”Det är inte så mycket jag inte kan göra.”

Ett närmast normalt liv tack vare hemdialys

90 minuters daglig behandling som enkelt integreras i vardagslivet.

Berättelsen om mig och mina fyra njurar

András Both - Ambassadör för Ungerska Internationella njurprogrammet.

Berättelsen om att lära sig rörelser

Ett sportprojekt för dialyspatienter I Argentina.

28 907 km halvvägs runt jorden

En dialysmaskins fantastiska resa.

En vidsträckt önation

Fresenius Medical Cares anställda bidrar till att främja utbyggnaden av detta sjukvårdssystem – även i avlägsna delar av önationen.

Framtiden är lila

Aboriginer får dialysbehandling i sin hemmiljö.

Dialys i hemmet

Leva ett aktivt och självständigt liv trots njursjukdom.

Afrika i föränderliga tider

En vanlig arbetsdag på Fresenius Medical Care Marocko.

Dagbok från en dialyspatient

Pastor Dr Gregory E. Thomas första 120 dagar i dialys.

En framgångsrik serietillverkad modell

Mer än hälften av alla dialysmaskiner som används över hela världen tillverkas av Fresenius Medical Care.